Svátky jara

Projekt se uskutečnil v týdnu, kdy byl první jarní den. Děti z pobytového střediska si rozšířily slovní zásobu ( jarní měsíce, jarní květiny, co se děje v přírodě na jaře,…). Hlavním přínosem pro všechny děti byly české tradice spojené s příchodem jara ( výroba a vynášení Moreny, jarní svátky Velikonoce,…). Nejvíce se dětem líbila výroba ptačích hnízd netradičním způsobem. U dětí se zdokonalila spolupráce ve skupině, rozdělení úloh ve skupině,…Děti se k sobě chovaly moc hezky a přátelsky. Projekt hodnotím velmi kladně a cíle, které jsem si stanovila byly splněny.

Mezinárodní spolupráce pokračuje …

Mezinárodní spolupráce pokračuje …

Mezinárodní projekt – Naše výrobky a loga, která svět zná

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní projekt – Narodní typická jídla

Mezinárodní spolupráce