Klub rodičů

Klub rodičů při Základní škole Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, z.s.

Komenského 80, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 270 13 014


Vážení rodiče,

při Základní škole Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí funguje  Klub rodičů.

Každá třída má z řad rodičů ve výboru svého voleného zástupce, na kterého se můžete Vy jako rodiče obracet s různými náměty a připomínkami.  Klub rodičů úzce spolupracuje se školou a snaží se řešit veškeré připomínky a podměty od rodičů.

Zástupci tříd v KR:

 • Barvínková Zuzana
 • Dostálová Šárka
 • Stojanová Miloslava
 • Vanická Andrea
 • Vodičková Michaela
 • Ungrádová Vladimíra
 • Plocková Alena
 • Janečková Renáta
 • Matějková Markéta
 • Doležalová Monika
 • Baďurová Monika                                                    
 • Peňázová Michaela                                                      
 • Kopecká Nikola
 • Sršňová Kateřina
 • Řeháková Veronika
 • Fialová Zuzana
 • Stíteská Nikola
 • Drbohlavová Radana
 • Cetelová Štěpánka

Příspěvky do KR na školní rok 2018/19:

Každý žák 200,- Kč

Z prostředků fondu KR budou z plné části nebo alespoň částečně hrazeny školní a mimoškolní aktivity dětí, kulturní akce, vzdělávací programy, jízdné, startovné a odměny. Dále ostatní akce, které budou v průběhu školního roku pořádány.

Klub rodičů takto podporuje všechny žáky, kteří do konce října uhradí příspěvek KR. V opačném případě žák ztrácí na tuto podporu nárok a KR bude po rodičích vyžadovat proplacení již vynaložených nákladů.       

Plán akcí pořádaných a hrazených z prostředků KR ve školním roce 2018/19:

 • sběr starého papíru
 • kornouty pro žáky 1. tříd
 • mikulášská nadílka
 • Rodičovský ples se slavnostním dekorováním žáků 9. tříd
 • vstupenky a stužky na ples pro žáky 9. tříd
 • příspěvek 80,- Kč na školní exkurze nebo výlety pro žáky 1.-9. tříd
 • jízdné na sportovní, vědomostní a ostatní soutěže pořádané školou
 • odměny pro žáky za různé soutěže a aktivity
 • výlety za odměnu a reprezentaci školy
 • dárky na konci školního roku
 • květiny na slavnostní vyřazování žáků

Klub rodičů se také pravidelně zapojuje do různých charitativních akcí.

Tříkrálová sbírka pořádaná ve spolupráci s Farní charitou Rychnov nad Kněžnou

Podporuje charitativní akci Dobrý anděl a hnutí Stonožka