Kariérové poradenství

Mgr. Hana Stará

Pracoviště Palackého náměstí

tel. 773 838 401

Konzultační hodiny denně po ústní či telefonické domluvě.

Metodická a informační činnost

Kariérové poradenství v oblasti volby povolání:

- pomoc při volbě dalšího vzdělávání – SŠ a SOU

- spolupráce s Úřadem práce v Rychnově nad Kněžnou

- informační servis – studijní obory, dny otevřených dveří, školské výstavy

- spolupráce s PPP – testy studijních předpokladů, prostorové orientace

Dokumenty a odkazy:

http://www.infoabsolvent.cz (informace o všech středních školách v ČR, studijní a učební obory, kontakty, požadavky k přijímacím zkouškám aj.)

Úřad práce RK – informační a poradenské středisko (IPS) poskytuje:

Podrobné informace o SŠ a SOU 

Charakteristiky povolání včetně DVD a videofilmů

Zájmové oblasti volby povolání

Profesní šetření pro volbu povolání – program COMDI

Odborný pracovník pro volbu povolání

Eva Buňatová 950 159 431

eva.bunatova@uradprace.cz 

Pedagogicko- psychologická poradna v RK nabízí:

Testy obecných studijních předpokladů

Osobnostní testy, poradenská činnost

Tel: 494 535 476

Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501