Školní stravování

Vážení rodiče,
Město Kostelec n. Orlicí a společnost SCOLAREST - zařízení školního stravování od 1. 1. 2013 spolupracují v oblasti školního stravování.

Naším cílem je vytvořit ve Vašich školách takový systém stravování, který je schválený krajskou hygienickou stanicí, je provozovaný dle vypracovaného HACCP, splňuje normy BOZP a PO, dodržuje postupy stanovené Eurestem
( jsme držiteli certifi kátu ISO), je inovativní, udržitelný do budoucna a je optimální z hlediska nákladů. Uvědomujeme si, že stravování dětí je citlivým tématem, a proto bychom Vás touto cestou rádi informovali o naší práci.

Nejsme v oboru žádnými nováčky, vždyť v sektoru veřejného i soukromého školství působíme již 20 let a poskytujeme služby pro 140 škol po celé České republice (od mateřských škol až po střední školy). Jsme zaregistrováni v síti školských zařízení a při své činnosti důsledně dbáme na dodržování platné legislativy, která se vztahuje ke školnímu stravování
(spotřební koš apod.). Zejména pak dodržování nařízení ve Vyhlášce č. 107/2008 Sb., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Můžeme Vás ujistit, že vaříme a sestavujeme jídelní lístky dle nejnovějších trendů dětské výživy. Naším zájmem je, aby se děti ve školní jídelně opravdu stravovaly. Díky týmu specialistů napříč naší společností se nemusíte obávat žádných experimentů. Vaříme čerstvá jídla dle školních receptur a zásadně nepoužíváme ostrá koření či přidané glutamáty a minimalizujeme smažená jídla.

CO PLÁNUJEME:

  • zavedeme moderní způsob stravování a přípravy jídel. Garantujeme nabídku stravy bohaté na vitamíny a odpovídající moderním trendům zdravé výživy
  • zachováme rozsah stávající nabídky, tj. 1 polévka a výběr z 5 hlavních jídel (3x standardní hlavní jídlo, 1x zeleninové jídlo, 1x minutka)
  • postupně zavedeme snídaňový a svačinový servis
  • Vaše děti, zejména ze základních škol budeme motivovat ke zdravému stravování hrou „Jíme s Barvožroutem“, za níž jsme obdrželi profesní ocenění „CENU JAROSLAVA VAŠATY“ za úspěšný gastronomický koncept ve školním stravování
  • investujeme do modernizace prostor školní jídelny

NAŠE SLUŽBA

  • zachováme objednávkový systém- objednávat si můžete prostřednictvím stacionárních objednávkových panelů umístěných v prostorách jídelny nebo prostřednictvím komunikačního portálu: www.skoly.scolarest.cz
  • zaznamenání odběru jídla bude probíhat jako doposud formou čipů nebo karet, čipy zůstávají stejné, karty budou bezplatně vyměněny
  • výměna karet- v rámci informačního dne, ve školní jídelně, v průběhu výdeje obědů

CENÍK:

Žáci MŠ Menu 3–6 let18,00 Kč
Dopolední svačinka8,00 Kč
Odpolední svačinka8,00 Kč
Žáci MŠ Menu 7 let20,00 Kč
Dopolední svačinka8,00 Kč
Odpolední svačinka8,00 Kč
Žáci ZŠ Menu 7-10 let26,00 Kč
Žáci ZŠ Menu 11- 14 let28,00 Kč
Žáci ZŠ Menu 15 a více let30,00 Kč
Důchodci Menu56,00 Kč
*Výběrové menu vždy o 10,-Kč vyšší cena
Menu se skládá z polévky, hlavního jídla, nápoje a 2x v týdnu doplněk stravy
(ovoce, salát, mléčný výrobek, dezert).