Projekty

Seznam schválených DUMů k monitorovací zprávě č. 4.

Seznam schválených DUMů

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU V BIELAWĚ

První kontakty se školou v Polsku

Seznam k monitorovací zprávě 3

Seznam schválených DUMů

Seznam schválených DUMů

Seznam schválených DUMů

Přehled středních škol a školských zařízení

Královéhradecký kraj

Digitální učební materiály – seznam.

Český jazyk pro 5. ročník.

Digitální učební materiály – seznam.

Dějepis pro 8. a 9. ročník

Digitální učební materiály – seznam.

Hudební výchova pro 6. a 7. ročník

Digitální učební materiály – seznam.

Přírodopis pro 8. ročník

Digitální učební materiály – seznam.

Český jazyk pro 2 . – 4. ročník.

Digitální učební materiály – seznam.

Český jazyk pro 6. a 7. ročník

ZŠ Gutha-Jarkovského zapojena

Zapojení školy do dalšího evropského projektu.

Digitální učební materiály.

Matematika pro 5. ročník.

Digitální učební materiály.

Český jazyk pro 5. ročník.

Digitální učební materiály.

Dějepis pro 8. a 9. ročník.