Spolupráce se švédskou školou

Kulturní výměna mezi zeměmi

Spolupráce se švédskou školou

V letošním školním roce pokračují žáci 9. ročníku ve spolupráci se švédskou školou v Kärně. Ve dvouročním projektu „ A cultural exchange between countries“ si vzájemně představují své země. Oba mezinárodní týmy společně zpracovávají témata o kultuře, tradicích, zvycích a historii svých zemí.

Úvodní aktivitou v novém školním roce bylo zpracování tématu „Love - my likes and dislikes“ – „Láska – co mám a nemám rád“, která odpovídala právě probíranému učivu v obou školách.

Prostřednictvím mezinárodní spolupráce jsou žáci motivováni k poznávání kulturního bohatství dalších evropských zemí. Cílem projektu je také odstranění překážek komunikace v cizím jazyce a zlepšování dovedností žáků v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Mgr. Iva Krsková

Love 1

Love 2

Love 3

Svátky jara

Projekt se uskutečnil v týdnu, kdy byl první jarní den. Děti…

Mezinárodní spolupráce pokračuje …

Mezinárodní spolupráce pokračuje …

Mezinárodní projekt – Naše výrobky a loga, která svět zná

Mezinárodní spolupráce