ŠD – Zvířátka

Zvířátka

Spříchodem nového školního roku jsme opět začali se šablonami ve školní družině. Tentokrát si pro nás paní lektorka připravila zajímavé téma o zvířátkách.
Zima představuje pro mnoho živočichů náročné roční období. V případě lesních zvířat tomu není jinak. Nejprve si děti připomněly chování v lese, a jaká zvěř tam žije.
Jak přezimují lesní zvířata?
Co je zimní spánek a u kterých lesních zvířat je běžný a u kterých neprobíhá?
Jak zvířatům v zimě pomoci?
Je třeba pomáhat ježkům a jak?
O všech těchto otázkách paní lektorka dětem vyprávěla, dozvěděly se i jiné zajímavosti např. – proč v zimě medvědi spí, proč má ježek bodliny a jiné…..
Zahrály si pohybovou hru na ježka a zazpívaly písničku o medvědovi. Také si vyrobily papírového ježečka, který zdobí nástěnku v šatně. Těšíme se na další setkání.

Mgr. Jitka Šveidlerová – ŠD Erbenova

PROVOZ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID – 19

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva…

Pohádková stezka

Pohádková stezka

První školní den prvňáčků

První školní den prvňáčků