ŠD – Šablony

Na závěr šablon týkajících se ekologie s námi p. Šveidlerová pohovořila na téma pohlavní dimorfismus u zvířat. Srozuměla děti, co tento pojem znamená a pomocí prezentace na IT děti zhlédly konkrétní příklady. Dozvěděly se, proč se tato situace v přírodě vyskytuje a jaký vliv to má na rozmnožování a ochranu mláďat. Na závěr výkladu se děti samostatně zapojovaly a u uváděly příklady. Opět se dozvěděly nové informace, které mohou dále využít.

Eva Langrová vychovatelka ŠD Skála

PROVOZ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID – 19

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva…

ŠD – Zvířátka

ŠD – Zvířátka

Pohádková stezka

Pohádková stezka