Okresní kolo Chemické olympiády

V pátek 28. 2. 2020 proběhlo okresní kolo chemické olympiády. Zúčastnily se ho 3 dívky z 9. ročníku, které nejlépe vyřešily školní kolo – Simona Myšáková, Tereza Plašilová a Denisa Plocková. Dívky nejprve psaly teoretickou část zaměřenou na soli a potom v laboratoři určovaly neznámé kationty v připravených roztocích v praktické části zadání. Snažily se co nejlépe reprezentovat naši školu a statečně bojovaly v těžké konkurenci gymnázií.

PROVOZ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID – 19

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva…

ŠD – Zvířátka

ŠD – Zvířátka

Pohádková stezka

Pohádková stezka