Mezinárodní spolupráce pokračuje

Mezinárodní projekty ve školním roce 2017 – 2018

Naše škola se stala v letošním školním roce opět součástí komunity evropských škol v programu eTwinning. Mezinárodní projekty spočívají ve vzájemné komunikaci v anglickém jazyce mezi dětmi z různých zemí prostřednictvím informačních technologií.

Žáci z druhého stupně komunikují se svými partnery a společně plní aktivity, které vycházejí z osnov předmětu anglický jazyk. Učí se tak přemýšlet a vyjadřovat v cizím jazyce.

Na naší škole letos probíhají následující mezinárodní projekty:

„A cultural exchange between countries“ se švédskou školou v Kärně

„We are friends“ se švédskou školou v Kärně

„We can get closer“ s francouzskou školou v Sissonne

„Let´s speak English together“ s italskou školou v Palermu

„Let me tell you about my country“ s polskou školou v Bielawě

„Let´s learn English together“ se slovenskou školou v Plavnici

„Show me your world“ se švédskou školou v Kärně

Po schválení dalšího projektu budou žáci naší školy spolupracovat s partnery z Lučence na Slovensku.

Aktivity v mezinárodních projektech umožňují žákům zdokonalit své znalosti v anglickém jazyce i práci na počítači. Zároveň mají možnost zjistit, že výuka cizího jazyka může být prostředkem pro získání nových přátel z různých evropských zemí.

Mgr. Iva Krsková

Svátky jara

Projekt se uskutečnil v týdnu, kdy byl první jarní den. Děti…

Mezinárodní spolupráce pokračuje …

Mezinárodní spolupráce pokračuje …

Mezinárodní projekt – Naše výrobky a loga, která svět zná

Mezinárodní spolupráce