Mezinárodní spolupráce pokračuje …

Mezinárodní spolupráce pokračuje i ve školním roce 2019 – 2020

V letošním školním roce opět pokračuje spolupráce s partnerskými školami. Členové týmu z 9. ročníku pracují v dvouletém projektu se školou z Bielawy v Polsku. Také žáci v 8. ročníku mají možnost si zlepšit své jazykové dovednosti v anglickém jazyce. Spolupracují na projektu s dětmi z Palerma v Itálii. V 6. ročníku vznikly dva týmy pro mezinárodní spolupráci. Členové těchto týmů se seznamují se svými vrstevníky ze základní školy ve Švédsku.

Na podzim proběhlo schválení projektů a první vzájemné aktivity žáků. Ve společném virtuálním prostředí se žáci učí komunikovat se svými novými přáteli. Skupiny si vzájemně vyměňují informace na témata, která je zajímají. Projekty především zvyšují motivaci k výuce anglického jazyka a žáci se lákavou formou učí pracovat s informačními a komunikačními technologiemi.

Svátky jara

Projekt se uskutečnil v týdnu, kdy byl první jarní den. Děti…

Mezinárodní projekt – Naše výrobky a loga, která svět zná

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní projekt – Narodní typická jídla

Mezinárodní spolupráce