Hledat
Výchovný poradce | ZŠ Kostelec nad Orlicí | www.zskostelec.cz
Výchovný poradce

 

Výchovné poradenství

 

Kontakty:

Kariérové poradenství

Mgr. Hana Stará

Pracoviště Palackého náměstí

tel. 773 838 401

Výchovné poradenství

Mgr. Romana Všetičková

tel. 608983497

 

Konzultační hodiny denně po ústní či telefonické domluvě.

 

 

Metodická a informační činnost

 

Kariérové poradenství v oblasti volby povolání

 

- pomoc při volbě dalšího vzdělávání – SŠ a SOU

- spolupráce s Úřadem práce v Rychnově nad Kněžnou

- informační servis – studijní obory, dny otevřených dveří, školské výstavy

- spolupráce s PPP – testy studijních předpokladů, prostorové orientace

 

Dokumenty a odkazy:

Desatero vycházejícího žáka

 

Termíny odevzdání přihlášek na SŠ

Přihlášky a přijímací řízení na střední školy

http://www.infoabsolvent.cz (informace o všech středních školách v ČR, studijní a učební obory, kontakty, požadavky k přijímacím zkouškám aj.)

 

 

 

Žáci s výukovými a výchovnými problémy

 

- ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči podává návrhy na vyšetření dětí s výukovými obtížemi do PPP

- zajišťuje organizaci reedukační péče na škole

- věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým a rizikovým chováním

- ve spolupráci s ředitelem školy a sociálním odborem MÚ svolává výchovnou komisi

- podílí se na zpracování individuálního plánu a další dokumentace pro integrované žáky

 

 

 

Péče o nadané a talentované děti

 

- ve spolupráci s ostatními vyučujícími vyhledává nadané děti, zajišťuje jejich diagnostiku v PPP 

- zajišťuje vypracování  individuálního vzdělávacího plánu pro tyto žáky

Odkazy:

www.nadanedite.eu

info@nadanedite.eu (email)

 

 

 

 

Úřad práce RK – informační a poradenské středisko (IPS) poskytuje:

 

Podrobné informace o SŠ a SOU 

Charakteristiky povolání včetně DVD a videofilmů

Zájmové oblasti volby povolání

Profesní šetření pro volbu povolání – program COMDI

 

Odborný pracovník pro volbu povolání Eva Buňatová 950 159 431 eva.bunatova@uradprace.cz  Rychnov nad Kněžnou

 

 

 

 

 

Pedagogicko- psychologická poradna v RK nabízí:

 

Testy obecných studijních předpokladů

Osobnostní testy, poradenská činnost

Tel: 494 535 476

Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501

http://pppkhkrychnov.sweb.cz/WWW/

© 2011 zskostelec.cz | Všechna práva vyhrazena | Mapa Webu
Redakční systém: CMS-iSystems.cz ver. 3.01
Powered by iSystems.cz