Výchovný poradce | ZŠ Kostelec nad Orlicí | www.zskostelec.cz
Výchovný poradce

 

Výchovné poradenství

 

Kontakty:

Výchovné poradenství

Mgr. Romana Všetičková

tel. 608983497

Konzultační hodiny denně po ústní či telefonické domluvě.

  

Metodická a informační činnost

 Žáci s výukovými a výchovnými problémy

- ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči podává návrhy na vyšetření dětí s výukovými obtížemi do PPP

- zajišťuje organizaci reedukační péče na škole

- věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým a rizikovým chováním

- ve spolupráci s ředitelem školy a sociálním odborem MÚ svolává výchovnou komisi

- podílí se na zpracování individuálního plánu a další dokumentace pro integrované žáky

 

Péče o nadané a talentované děti 

- ve spolupráci s ostatními vyučujícími vyhledává nadané děti, zajišťuje jejich diagnostiku v PPP 

- zajišťuje vypracování  individuálního vzdělávacího plánu pro tyto žáky

PPP Rychnov nad Kněžnou 

http://www.ppprychnov.cz/

 

 

 

© 2020 Základní škola Gutha-Jarkovského - Kostelec nad Orlicí, Všechna práva vyhrazena
Mapa Webu, Prohlášení o přístupnosti

Powered by iSystems.cz