Snažíme se pomáhat | ZŠ Kostelec nad Orlicí | www.zskostelec.cz
Snažíme se pomáhat

Zapojení školy do charitativních projektů.

Ocenění žáků v Katedrále sv. Víta

Dne 6. prosince 2019 se konala slavnostní mše a předávání ocenění v Katedrále sv. Víta. Z naší školy dostaly toto ocenění tři žákyně – za záchranu života. Jednalo se o Nelu Pojslovou, Vendulu Bakešovou a Lauru Voltrovou. Každá z dívek si mohla vybrat dalších 10 až 15 spolužáků, kteří mohli jet do Prahy s nimi.

Program byl nabitý! Když jsme dorazili do hlavního města, hned jsme šli do katedrály, abychom vše stihli. Na místě jsme byli už v 10 hodin, vybrali jsme si dobrá místa k sezení a sledovali závěrečné zkoušení. Samotná mše začínala v 11. hodin a byla vysílána živým přenosem i v televizi. Mši vedl kardinál Dominik Duka. Celý program v katedrále trval asi 90 minut. Přestože v chrámu byla trošinku zima, dalo se to zvládnout a byl to pro nás velký zážitek.

Nela, Vendula a Laura byly po mši oceněny samotným kardinálem Dominikem Dukou v Arcibiskupském paláci. Tam jsme, my spolužáci, nemohli. Přístup do paláce měly pouze oceněné dívky s jejich příbuznými.

Po mši jsme navštívili známá místa v Praze, např. Karlův most, vilu Jana Wericha, nádvoří Pražského hradu, Malostranskou věž, Obří batolata od Davida Černého, Lennonovu zeď…

Celý výlet v adventním čase byl pro nás příjemným zpestřením.

 

Šárka Jaklová a Kája Kozlová, žákyně 7.C

 

DOBRÝ ANDĚL

 

Sněhuláci pro Afriku

V neděli skončilo fb hlasování o toho nej sněhuláka.

Poslední školy zasílají vybrané částky, vypadá to ale na cca 270 000 Kč společně získaných pro dobrou věc. Moc vám za to děkuji.

Moc vám všem ještě jednou děkuji za krásné fotky, motivaci dětí, doprovodný program a nápady, které jste zrealizovali, v neposlední řadě pak za krásnou částku. Kola pro děti v Africe nakládáme už zítra, cca za měsíc by se k nim tedy měla dostat. 

Michaela Böhmová

 

Čtení pomáhá

Ve středu 5. dubna se konalo další „Čtení pomáhá“.

Zúčastnilo se ho 25 dětí. Všichni přišli odpoledne – ve svém volném čase.

Průběh byl tradičně stejný – vybrat si knihu a správně odpovědět na čtyři otázky. Odměnou bylo padesát korun. Peníze se tentokrát neposílaly na různé charity, ale pouze na jeden jediný projekt: hlavním cílem bylo podpořit akci „Pomozte dětem - Velikonoční Kuře“.

Celkem se podařilo „vydělat“ 5.750 korun!

A za to patří všem účastníkům velký dík. Klobouk dolů.  A jedničku z literatury k tomu.

Děkujeme.

A.S.

Akce „Sněhuláci pro Afriku“

Sněhuláků se nám navzdory dobrým sněhovým podmínkám mnoho postavit nepodařilo, stavěly jen děti ze 3.A, 3.B, 4.A, 4.B a dívky ze 7.B.

Do soutěže jsme poslali sněhuláka, kterého vytvořily děti ze 4.A!

 

Sněhuláková sbírka se naopak vydařila:

3.A – 100Kč, 3.B – 50Kč, 4.A – 156Kč, 4.B – 285Kč, 6.A – 280Kč, 6.B – 310Kč, 7.A – 560Kč, 7.B – 340Kč,

dívky 7.B – 150Kč, 9.A – 105Kč, 9.B – 180Kč.

 

Velký dík patří těm, kteří přispěli obdivuhodně a z vlastního kapesného věnovali sto korun – nemuseli, prostě chtěli: Hanka Charvátová z 9.B, Tomáš Naisar ze 7.A a Natálie Hrobařová ze 7.A.

Ale dík si zaslouží i ti, kteří přispěli třeba jen drobnou částkou.

Celkem se vybralo 2 516 korun!

Děkujeme všem…

A.S.

2015 Významné ocenění naší školy

S velmi hřejivým pocitem u srdce Vám těmito slovy sděluji, že se nám za naši mnoholetou aktivitu v oblasti podpory charitativních akcí, dostalo velkého ocenění z rukou významných osobností společenského života. U příležitosti oslav 25 let od založení hnutí "Na vlastních nohou - Stonožka" a 15 let spolupráce Stonožky s armádou ČR byli pozváni prezidentkou hnutí paní Bělou Gran- Jensen zástupci těch škol, které podle svých možností, přispěly dary dětem trpícím válečnými konflikty v různých částech světa alespoň k pocitům radosti a k vědomí, že se o jejich osudy někdo zajímá a snaží se jim pomáhat.

Naše škola se Stonožkou spolupracuje téměř od jejího vzniku, což je zásluha naší kolegyně paní Mgr. Věry Žižkové. Děti pod jejím vedením nakreslily mnoho obrázků, poslaly mnoho přáníček, která rozesmála válku nechápající dětské tváře. Prodejem obrázků z českých škol se získaly například prostředky na pořízení čtyř sanitek do bojujících zemí bývalé Jugoslávie.

V posledních letech jsme společně (škola, děti, rodiče) výrazně přispěli velkým množstvím oblečení do sbírky na pomoc syrským dětem v jordánském uprchlickém táboře Zátarí a letos jsme dokázali vybavit sirotčinec v Afghanistánu vším potřebným, co naši vojáci chránící tuto oblast, pro děti požadovali.

Slavnost se uskutečnila 21. září 2015 ve Zvíkovci, což je malý městys ležící na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje u břehu řeky Berounky. Mezi vzácnými hosty byli pražský arcibiskup J. Em. Dominik kardinál Duka OP, místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka, plzeňský biskup Mons. František Radkovský, "stonožkový generál" genpor. Josef Šíba, stonožkový patron armádní generál Pavel Štefka, plk. Petr Milčický, plk. Ctirad Gazda, dlouholetý spolupracovník Stonožky a účastník mnoha zahraniční misí mjr. Josef Daňhel, starosta městyse Zvíkovec Petr Uher, stonožkoví příznivci a přátelé.

Po projevech hostů a písníčkách klientek Domova Zvíkovecká kytička program vrcholil předáním děkovných diplomů a gratulacemi pedagogům a spolupracovníkům Stonožky z rukou pana kardinála, pana místopředsedy Senátu PČR, paní Běly a gen. Šíby. Závěrem zazněla všemi přítomnými spontánně zazpívaná národní hymna.

Odpoledne pak oslavy pokračovat neformálním setkáním v prostorách Domova Zvíkovecká kytička.

Vyjádřeného ocenění a poděkování si hluboce vážíme

Mgr. Jiří Němec

Sbírka pro sirotčinec v Afghanistánu

Jsem velmi rád, že Vás mohu tímto článkem oslovit a sdělit Vám, že se po roce, kdy jsme zorganizovali sbírku pro utečence ze Sýrie v Jordánsku a poslali zdejším dětem stovky kilogramů zimního oblečení, podařil další úžasný čin.

Společně (tím mám na mysli žáky, rodiče, učitele) jsme počátkem března dokázali zajistit sbírku pro sirotčinec v Afghanistánu. V tomto sirotčinci je ubytováno 112 dětí, většinou chlapci ve věku od 5 do 17 let. Před nebezpečím, které jim hrozí, je chrání jednotka našich českých vojáků. A právě od velitele této jednotky se k nám do republiky dostala naléhavá prosba, zda by bylo možné uspořádat sbírku, která by těmto dětem poskytla základní oblečení, nezbytné hygienické potřeby, sešity, psací potřeby, hračky, míče.

O pomoc jsme byli po úspěchu loňské zimní sbírky požádáni osobně prezidentkou hnutí "Na vlastních nohou" – Stonožka, paní Bělou Jensen.

Učitelé vysvětlili dětem celou problematiku, děti nakreslily přáníčka, předaly svým rodičům informace o sbírce a ve škole se začaly objevovat plyšáky, balíčky s oblečením, hygienické i psací potřeby v takovém množství, že v poslední den sbírky bylo jasné, že uděláme velikou radost úplně všem dětem v sirotčinci.

Vám všem, kteří jste pomohli, Vašim dětem, Vašim učitelům patří tato slova poděkování a vyjádření hluboké úcty k tomu, co jste touto sbírkou vykonali. Každého z Vás jistě hřeje oprávněný pocit hrdosti. Nemohu jmenovat všechny, protože zůstávají v anonymitě, nicméně zvláštní poděkování patří členkám Klubu rodičů naší školy za to, že pro všechny děti z výtěžků za sběr papíru pořídily hygienické potřeby, spoustu práce a času při třídění věcí a kompletování balíčků věnovala sbírce paní Zuzana Barvínková.

Bylo nám velkou ctí, že v den ukončení sbírky 12.3. jsme mohli na naší škole přivítat velitele jednotek zahraničních misí pplk. gšt. Ing. Mojmíra Jančíka, který vyjádřil poděkování jménem všech, kterým sbírka pomůže a více než hodinu besedoval s učiteli, rodiči i dětmi o situaci a životě v Afghanistánu.

Mgr. Jiří Něme

 

„Víčko k víčku pro Mišičku“

Chtěli bychom poděkovat všem studentům, dětem a lidem, ze

ZŠ Kostelec Gutha-Jarkovského, kteří se zapojili do sběru víček pro Michalku.

Celkem se Vám podařilo nasbírat 122kg.

Vaší pomoci si velmi vážíme a jsme rádi, že jste si na Michalku vzpomněli a podpořili jste jí tak na cestě ke zdraví. Věřím, že nemoc, která Michalku trápí, brzy porazíme a bude se moct lépe pohybovat a třeba snad i chodit.

Víčka, která jste nasbírali, pomůžou opakovat léčebnou rehabilitaci v Klimkovicích a také pomohou při nákupu speciálních pomůcek, které pomáhají Míše lépe zvládat strasti nemoci. Každé víčko, které je v pytli, je pro nás nadějí, že se vše otočí k lepšímu. Nelze ani slovy vyjádřit, co pro nás Vaše pomoc znamená.

Děkujeme rodiče Michalky.

Informace o tom jak se Míše daří najdete na    

www.michalka-dmo.webnode.cz                                     

www.facebook.com/michalka.zahradnikova

 

© 2020 Základní škola Gutha-Jarkovského - Kostelec nad Orlicí, Všechna práva vyhrazena
Mapa Webu, Prohlášení o přístupnosti

Powered by iSystems.cz