Hledat
Informace ředitele | ZŠ Kostelec nad Orlicí | www.zskostelec.cz
Informace ředitele

15.11.2017

Vážení rodiče,

máme za sebou první čtvrtletí tohoto školního roku. My všichni, kterých se vzdělávání Vašich dětí týká zažíváme různorodé starosti, které se snažíme řešit, i úspěchy, ze kterých se radujeme. Pokud jde o negativní jevy, vše jsme schopni zvládnout ve vzájemné spolupráci. Zmiňuji se o tom proto, že ne vždy berou rodiče informace od zkušených pedagogů vážně, ne vždy činí takové kroky, na jakých se s učiteli hohodli. Někdy může jít o situace hraničící s bezpečností dětí, např. při neupozornění školy na předem známou nepřítomnost, při pozdním omlouvání absence nebo dokonce dodatečném krytí neodůvodněné absence. Mějte, prosím, na zřeteli rizika, která z takových situací mohou vyplynout.

Obdržel jsem několik ústních připomínek ke vchodu na pracoviště Komenského. Požadavek na opravu vstupu jsme začali projednávat s MÚ v březnu 2016, původně měla být rekonstrukce hotova během prázdnin 2017, definitivní příslib je do termínu 15.12.2017.

V tomto školním roce proběhne opět program vlastního hodnocení školy. Součástí tohoto je i oslovení rodičů. V posledních dvou dotazníkových akcích 2013, 2015 jsme měli velmi malou návratnost, což je škoda, protože vypovídací hodnota je v takovém případě nízká. Přesto jsme za připomínky byli rádi, na podněty jsme reagovali a řada věcí se upravila. Na jaře 2018 Vás oslovíme znovu, chceme  však dostat větší zpětnou vazbu, uvažujeme například o tom, že bychom toto hodnocení realizovali v rámci rodičovských schůzek.

Jiří Němec

24.4.2017 POZOR - přechod u pošty - zvýšená opatrnost"

 

11:30

Vážení rodiče,

žádám Vás o spolupráci s poučením Vašich dětí. Dnes byl uzavřen přechod u pošty, který využívá většina našich žáků na cestu do školy, do školní jídelny, ze školní jídelny, ze školy. Časem - v následujících dnech - se vše srovná, ale nyní je vše nepřehledné, poučte děti, ať chodí po bezpečných přechodech v okolí. Zítra zajistíme poučení i ve škole, budeme i sledovat, jak se situace vyvine až budou bližší informace. Předem jsme nebyli o uzávěrce informování.

12:30

Přechod je opět otevřen, nicméně platí požadavek zvýšené opatrnosti. Požádali jsme městský úřad o informace, jakmile nám bude nějaká změna ohledně průchodnosti přechodu známa, budeme Vás a naše žáky informovat.

25.4. 7:00

Obdrželi jsme oficiální informaci z městského úřadu, že přechod bude od 25.4. do 31.5.2017 zcela uzavřen. Nejbližší přechody jsou u Fitminu a u Secesse.

Mgr. Jiří Němec, ředitel školy

Podpora projektu "Můj fotbal živě"

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé našeho školního webu,

dostala se ke mně velmi zajímavá informace, že v rámci projektu FAČR a České televize „Můj fotbal živě“ je zde poměrně reálná šance získat pro naše kostelecké fotbalisty přímý televizní přenos jejich  zápasu s Rychnovem nad Kněžnou v sobotu 27.5. ve 12:30.

Velmi rádi se k této iniciativě připojujeme, protože se jedná o významnou událost nejen pro fotbalový klub, ale také pro hráče, mezi které patří celá řada našich bývalých žáků. Jde také o propagaci sportu jako takového, který podporujeme v duchu myšlenek Gutha-Jarkovského, jehož jméno nese škola v názvu. Stranou nesmíme ponechat ani tu skutečnost, že zde jde o pozitivní zviditelnění celého města.

Tomu, aby uvedený zápas v hlasování mezi čtyřmi finalisty zvítězil, může každý z nás pomoci svým hlasem na tomto odkazu zde . Uzávěrka je 7. května a pak uvidíme, zda bude v našem městě fotbal před televizními kamerami.

Sportu zdar.

Protože se městem šíří různé informace, sděluji touto oficiální cestou, že školní rok začíná dětem ve čtvrtek 1. září 2016 v 8:00

24.8.2016 Rodičům žáků pracoviště Na Skále

Vážení rodiče,

v evaluačním dotazníku z února letošního roku jsem Vás informoval o tom, že proběhne výstavba multifunkčního hřiště za školní budovou Na Skále ještě v tomto roce 2016. Tato stavba bude zahájena začátkem září. Proto, že součástí stavby bude i budování volejbalového kurtu v bezprostředním kontaktu se zadní částí budovy, bude až do listopadu celý prostor za školou staveništěm a nebude do něho přístup. Pro naše děti to znamená, že při hodinách tělesné výchovy budou i za pěkného počasí zůstávat na chodbě, případně půjdou na procházku do volných prostor, kde budou pod vedením svých učitelů vykonávat pohybové aktivity. Jsem přesvědčen, že se nám podaří připravit kvalitní program v této nouzové situaci a najít vhodná řešení. To samé se týká dětí navštěvujících školní družinu. Současně je třeba počítat se zvýšeným hlukem a pohybem dělníků a stavební techniky v okolí školy.

24.8.2016 Stravovací pavilon Komenského

Vážení rodiče,

v srpnu byla zahájena rekonstrukce stravovacího pavilonu, stavba bude trvat do listopadu. Podle stanoviska městského úřadu -odboru správy majetku- nebude narušeno stravování našich žáků a provoz bude i přes probíhající práce zajištěn.

27.6.2016

Vážení rodiče, milí žáci

v sobotu 25.6.2016 jsme se v rámci oslav 700 let založení Kostelec nad Orlicí společně zúčastnili charitativního Běhu pro Orion. Učitelé byli po celou dobu se svými žáky a pomáhali jim překonávat nástrahy horkého počasí, které ten den panovalo.

Náměstí bylo plné lidí, místních i hostů ze setkání Kostelců. Naši žáci vystupovali v zahajovacím programu oslav se svými nádhernými scénkami a písničkami, které byly součástí květnové veřejné školní akademie.

Škola se přihlásila k Běhu pro Orion brzy poté, kdy bylo rozhodnuto o jeho konání. Účast v charitativních akcích je součástí výchovně vzdělávací strategie školy a být v hlavním dění při oslavách významného výročí města, ve kterém žijeme, je rovněž důležité a přirozené.

Jsem velmi potěšen, že jsme s výraznou většinou rodičů v názorovém souladu na pozitivním přínosu této akce. Běhu se zúčastnil nádherný počet 360 žáků i přesto, že byla sobota a každý se mohl rozhodnout, zda své dítě k akci přihlásí nebo z akce omluví.

Jistě se většinou shodneme i v tom, že dětem po právu za tento den i za školní akademii náleží volno v posledních dnech školního roku.

Poděkování za přípravu i organizaci Běhu pro Orion patří Mgr. Václavu Pavelkovi, řediteli OA TGM a jeho týmu.

 8.6.2016

Na informační schůzce s rodiči 3. ročníků 2.6.2016 zazněl z vašich řad dotaz na to, zda by městská policie mohla být přítomna v době příchodu dětí do školy na ranní výuku (před 8. hodinou) v prostoru přechodů k pracovišti v Komenského ulici. Je zřejmé, že na obě nejbližší přechodová místa ke škole (semafory a u Secesse) nepůjde dohlížet současně. Velmi rád Vám však předávám zprávu, že pokud to bude možné z pohledu volné kapacity, tak strážníci městské policie tuto preventivní činnost obnoví.

30.5.2016

Ve středu 25.5.2016 byl dvakrát zcela vyprodaný sál kulturního domu Rabštejn svědkem úžasného představení, které naši žáci se svými učiteli společně připravili. Taková akce přináší spoustu nádherných zážitků, které si všichni její návštěvníci nadlouho zapamatují. Za tím vším je však spousta práce všech, kteří se na vzniku a realizaci akademie podíleli. Obrovské množství času, úsilí i energie, které akademii věnovali, však mělo svůj smysl.

Můžeme být právem hrdí na slova uznání, kterých se nám dostalo. Radovali jsme se z úsměvů diváků, z atmosféry plné nadšení, kterou žáci v sále vytvořili.

Obdivuhodné byly výkony na jevišti, ale stejné uznání náleží všem, kteří  nebyli vidět, ale bez jejichž práce mimo scénu by se akademie uskutečnit nemohla.

Hluboce si práce a přístupu žáků i kolegů vážím a děkuji jim za vše, co  dokázali. Za všechny, kterým udělali radost.

 

 

Velmi rád připojuji Vaše poděkování:

Dobrý den,

chtěla bych tímto vyjádřit veliké díky za vystoupení, které jste s dětmi připravili. Bylo opravdu nádherné a bylo vidět, že dalo dětem i učitelům spoustu práce. Bavila jsem se od začátku až do konce, mělo to vtip i jiskru, výborné nápady, střídaly se žánry, líbilo se to moc jak mé 4leté dcerce (ta dokonce po shlédnutí odpoledního představení chtěla jít i na večerní), tak 18ti leté i nám všem dlouho dospělým. Opravdu se to povedlo, děti byly bezva a publikum na to, myslím, skvěle reagovalo.

Dokážu si představit, že si většina z Vás oddychla, že to dobře dopadlo a že je již konec, ale za sebe musím říct, že já jako rodič bych uvítala takovou školní akademii i častěji. Bylo to opravdu úžasné.

Ještě jednou moc děkuji dětem i kantorům za skvělý zážitek.

Blanka Dubská

 

20.5.2016

Vážení rodiče,
dnes jsme rozeslali informaci o zamýšlené schůzce rodičů 3. ročníků s termínem 31.5.2016 od 16:00. V tento den i čas však proběhnou na Rabštejně vystoupení dětí z kroužků DDM. Bylo by nevhodné, aby došlo ke křížení těchto akcí, proto překládám termín schůzky na čtvrtek 2.6.2016 od 16:00. Děkuji Vám za pochopení.
Jiří Němec

Na křížení termínů jsem byl upozorněn Vámi, rodiči, což je v naprostém pořádku a děkuji za to. S DDM máme vynikající spolupráci, vzájemně se podporujeme, spolupracujeme, v aktivitách se nepřekrýváme. Společně však neplánujeme. Zjištění, že tato situace vyvolala mezi některými rodiči prvotní reakci takovou, že jde ze strany školy o schválnost vůči DDM a rodičům, bylo pro mne nemilým překvapením a tuto spekulaci musím odmítnout. Informace o schůzce byla předána s dostatečným předstihem a lze tedy nabídnout jiný termín, jak bylo také neprodleně učiněno.

16.5.2016

Vážení rodiče,

oznamuji, že ve dnech 27.6. – 30.6. 2016 vyhlašuji na základě § 24 odstavce (2)  školského zákona 4 dny volna  pro žáky školy ze závažných organizačních důvodů, jimiž jsou zapojení školy do charitativního běhu pro Orion v rámci oslav 700 let města Kostelce nad Orlicí dne 25.6.2016 a celodenní školení BOZP zaměstnanců školy  dne 27.6.2016. Ve dnech 28.6 a 29.6. 2016 plánujeme zahájit malování, případně úpravy interiérů, v rozsahu budovy 2.stupně na Náměstí a malování učeben budovy Komenského.

V uvedených dnech volna žáků bude zajištěn provoz školní družiny.

6.2.2016 Evaluace Rodiče - výsledky a reakce školy

4.1.2016

Všem čtenářům našeho webu přeji vše nejlepší v roce 2016, hlavně pevné zdraví. Během prosince jsme začali vyhodnocovat anketu rodičů v rámci našeho vlastního hodnocení. Velmi pečlivě přistupujeme ke všem podnětům, na každý z nich chceme reagovat, což zabírá mnoho času, takže prosím o trpělivost. Současně pracujeme na určitých změnách v organizaci našich webových stránek.

23.11.2015

Jedním ze základních témat změn v regionálním školství je INKLUZE. Zjednodušeně řečeno poskytování stejných podmínek pro vzdělávání všem žákům. Připojuji odkazy na některé materiály, které se tohoto zásadního tématu týkají.

http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf

jde o základní koncepční materiál 

 

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání:

http://www.cosiv.cz/stiznost-na-zavadejici-manipulativni-a-lzive-reportaze-v-poradech-strepiny-a-televizni-noviny-na-tv-nova/

http://www.cosiv.cz/  zde např. článek  „pět-nejčastějších-bludů-o-inkluzi

 

18.11.2015

Děkuji za sdělení osobního názoru, kterého si velmi vážím a připojuji odpovědi psané v textu kurzívou:

Rada bych vyjadrila politovani nad umyslem zrusit trvale zakovske knizky. 

Názory na ponechání žákovských knížek pro nejvyšší ročníky 1.stupně se různily, zejména podle třídních učitelů a jejich podpory tomuto kroku. V tomto roce zkoušíme paralelní existenci papírové ŽK a elektronické ŽK, právě kvůli tomu, že byly časté negativní názory, abychom věc odzkoušeli. Rodiče se mají možnost s tímto systémem hlouběji seznámit. Určitě se najdou tací, kteří po čase zjistí, že to není k zahození. Na konci školního roku se znovu zeptáme, vyhodnotíme a zaujmeme stanovisko.

Jiz bylo nekolik dotazniku ohledne nazoru rodicu a znam same takove,kteri s timto jasne nesouhlasili..je to opravdu skoda.

Právě to, že jsme nerozhodli o zrušení ŽK ihned, že jsme se ptali a pak reagovali na názory kolegů a rodičů tím, že necháváme systém odzkoušet, považuji  za důležité z pohledu vzájemné komunikace a spoluúčasti rodičů při zavádění nových technologií do způsobu informování o výsledcích vzdělávání žáků školy.

Myslim si,ze to deti nebude zdaleka tolik motivovat k dobrym vysledkum jako psana verze a navic je to natolik komplikovane pro me jako rodice,ze se budu informovat o prospechu syna asi jen jednou tydne, a ne denne jako nyni.

Vliv na motivaci k učení a k lepším výsledkům u žáka 5.třídy nevnímám tak silný, jsou zde výraznější faktory. U mladších dětí je situace jiná, tam se přikláníme ke klasickému sdělování do ŽK.

Kromě známek poskytuje elektronický systém i další informace např. o suplování, školních akcích, umožňuje vzájemnou komunikaci, existuje i verze pro mobilní telefony. Přihlašovací údaje se dají uložit a stránka přidat do oblíbených, pak je dostat se k informacím otázka několika kliknutí.

Zabere mi to daleko vic casu,nez proste otevrit sesitek...uz ted mam doma hromadu ruznych hesel a prihlas.jmen od banky az po kdovico.Musim rict,ze tohle je v dnesni uspechane dobe dosti vycerpavajici..

Pokud se v rodinách počítač, tablet, chytrý telefon běžně nevyužívá, jsou zde časové prostoje se zapnutím a přihlášením, spuštěním aplikace. Ano, určitě delší než otevřít sešitek.

Bez loginu a hesel to v této době nejde, přece jen jde o osobní data a určité zabezpečení být musí. Přesně jak píšete, máte prakticky na všechno heslo nebo PIN. Úřady, banky, prodejny, komunikují elektronicky, je to již standardem. Škola se k tomuto trendu připojuje.

Zvažte, prosím, i to, že od 6.třídy funguje již pouze EŽK. Na 2.stupni bylo vyjádření rodičů téměř jednoznačné. V 5.třídě jde o určité přechodné období, kde je důvodné o tomto náběhu na EŽK uvažovat. Jistě jsou výhody i nevýhody, je dobré o nich přemýšlet.

Není pravděpodobné, že by ŽK a EŽK fungovaly dlouhodobě vedle sebe ( učitelé zapisují známky dvakrát). Pro jedno se budeme muset rozhodnout. Osobně jsem přesvědčený, že EŽK má větší užitnou hodnotu, než stávající ŽK. Líbí se mi například, že jsou známky uspořádané, mohou mít svou váhu, je tam informace o aktuální výsledné známce, nelze je přepsat …zadání domácího úkolu učitelem, přehled nejbližších akcí, různé pokyny, které si žák třeba zapomněl poznamenat atd…, EŽK se nezapomene, neztratí, je přístupná všude (služební cesta, rodiče, kteří spolu nežijí…)

 

5.11.2015 EVALUACE RODIČE

Vážení rodiče,

v informacích, které jste obdrželi pro přihlášení do právě probíhající evaluace, chyběla specifikace kampaně. Najdete ji v seznamu kampaní pod názvem:

Evaluace - ZŠ Gutha Jarkovského, Kostelec nad Orlicí

 

Jiří Němec

Přímý link k nástrojům:

http://evaluacninastroje.rvp.cz/prihlasovani_rodicu/

3.11.2015

Evaluace 2015

Požádal jsem všechny rodiče, kolegyně a kolegy, aby se podělili o své aktuální názory na činnost školy v rámci jejího vlastního hodnocení. Opět je zvolena forma dotazníku, která je poměrně rychlá ( do 30 minut ) a je anonymní, což je pro řadu respondentů velmi důležité. Ankety budou otevřené během listopadu, poté budou zpracovány a na postřehy a připomínky rodičů budu na tomto místě reagovat. Při minulé kampani se nám sešlo 20 dokončených dotazníků....

 

2.10.2015

25 let hnutí "Na vlastních nohou - Stonožka" - Významné ocenění naší školy

S velmi hřejivým pocitem u srdce Vám těmito slovy sděluji, že se nám za naši mnoholetou aktivitu v oblasti podpory charitativních akcí, dostalo velkého ocenění z rukou významných osobností společenského života. U příležitosti oslav 25 let od založení hnutí "Na vlastních nohou - Stonožka" a 15 let spolupráce Stonožky s armádou ČR byli pozváni prezidentkou hnutí paní Bělou Gran- Jensen zástupci těch škol, které podle svých možností, přispěly dary dětem trpícím válečnými konflikty v různých částech světa alespoň k pocitům radosti a k vědomí, že se o jejich osudy někdo zajímá a snaží se jim pomáhat.

Naše škola se Stonožkou spolupracuje téměř od jejího vzniku, což je zásluha naší kolegyně paní Mgr. Věry Žižkové. Děti pod jejím vedením nakreslily mnoho obrázků, poslaly mnoho přáníček, která rozesmála válku nechápající dětské tváře. Prodejem obrázků z českých škol se získaly například prostředky na pořízení čtyř sanitek do bojujících zemí bývalé Jugoslávie.

V posledních letech jsme společně (škola, děti, rodiče) výrazně přispěli velkým množstvím oblečení do sbírky na pomoc syrským dětem v jordánském uprchlickém táboře Zátarí a letos jsme dokázali vybavit sirotčinec v Afghanistánu vším potřebným, co naši vojáci chránící tuto oblast, pro děti požadovali.

Slavnost se uskutečnila 21. září 2015 ve Zvíkovci, což je malý městys ležící na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje u břehu řeky Berounky. Mezi vzácnými hosty byli pražský arcibiskup J. Em. Dominik kardinál Duka OP, místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka, plzeňský biskup Mons. František Radkovský, "stonožkový generál" genpor. Josef Šíba, stonožkový patron armádní generál Pavel Štefka, plk. Petr Milčický, plk. Ctirad Gazda, dlouholetý spolupracovník Stonožky a účastník mnoha zahraniční misí mjr. Josef Daňhel, starosta městyse Zvíkovec Petr Uher, stonožkoví příznivci a přátelé.

Po projevech hostů a písníčkách klientek Domova Zvíkovecká kytička program vrcholil předáním děkovných diplomů a gratulacemi pedagogům a spolupracovníkům Stonožky z rukou pana kardinála, pana místopředsedy Senátu PČR, paní Běly a gen. Šíby. Závěrem zazněla všemi přítomnými spontánně zazpívaná národní hymna.

Odpoledne pak oslavy pokračovat neformálním setkáním v prostorách Domova Zvíkovecká kytička.

Vyjádřeného ocenění a poděkování si hluboce vážíme

Jiří Němec

15.5.2015

Pochvaly ředitele školy v tomto školním roce.

Vždy je mi ctí a milou povinností předstoupit před třídní kolektivy a ocenit naše žáky za vynikající úspěchy, kterých se jim podařilo v různých oblastech školních aktivit dosáhnout. Úspěchy v okresním měřítku nejsou ojedinělé, ale uspět v krajském či celostátním měřítku v konkurenci výběrových škol a gymnázií svědčí o mimořádném nadání, výborné přípravě od učitelů, ale i o podnětném rodinném zázemí.

Jednoho z žáků je však nutné, pokud zde chci jmenovat mimořádné úspěchy, přece jen vyzvednout. Být mezi nejlepšími žáky v republice v soutěžích tak rozdílného zaměření, jako jsou dějepis, zeměpis a chemie, hovoří o skutečně nevšedním nadání.

Adamovi Anthony Needlemu jsem předával pochvaly opravdu s hlubokým uznáním a jsem přesvědčen, že v budoucnu dosáhne při své vůli a s přirozenou skromností ve svém vystupování, mnoha výrazných úspěchů.

z 5.A

Adéla Motyčková

Udělena pochvala za 6. místo v krajském kole soutěže Logická olympiáda pořádané Mensou České republiky.

Václav Till

Udělena pochvala za 9. místo v krajském kole soutěže Logická olympiáda pořádané Mensou České republiky.

Filip Dubský

Udělena pochvala za mimořádnou reprezentaci školy v krajském kole recitační soutěže.

Adam Anthony Needle z 9.A

Udělena pochvala za vynikající reprezentaci školy a vítězství v soutěži Mladý chemik.

Udělena pochvala za vynikající reprezentaci školy a vítězství v okresních kolech chemické a zeměpisné olympiády a postup do krajských kol.

Udělena pochvala za vynikající reprezentaci školy v chemii - vítězství v krajském kole Chemické olympiády a absolutní vítězství za kraj Královéhradecký a Pardubický, dále za vítězství ve finále soutěže Mladý chemik a postup do celostátního kola.

Linda Jelínková

Udělena pochvala za 2. místo v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce a postup do krajského kola.

Andrej Židek

Udělena pochvala za výbornou reprezentaci školy a 3. místo v okresním kole olympiády z českého jazyka a postup do krajského kola.

z 9.B

Dan Adámek

Udělena pochvala za vynikající reprezentaci školy v soutěži Mladý chemik.

Udělena pochvala za výbornou reprezentaci naší školy a 2. místo v okresním kole chemické olympiády a postup do krajského kola.

Udělena pochvala za vynikající reprezentaci naší školy a získání 7. místa ve finále soutěže Mladý chemik.

1.5.2015

Škola v letech 2014-2015.

Po čtyřech letech usilovné práce se podařilo zahájit realizaci odstranění snad nejvýraznějšího problému školy – absence šaten na II. stupni školy pro budovy Náměstí a Na Lávkách.  Práce byly zahájeny v červnu 2014 a první termín dokončení byl stanoven v měsíci říjnu 2014. Z řady důvodů však došlo ke skluzu, takže nyní víme, že současní deváťáci se již nových šaten nedočkají. Tato stavba s sebou nese nepříjemné omezení v provozu na tomto pracovišti během celého školního roku a jen díky pochopení učitelů, žáků i rodičů nedochází k žádným dalším komplikacím. Po přečkání této přechodné doby však budou mít žáci školy k dispozici velmi pěkné prostory. Fotogalerii Vám nabídneme na našem webu a můžete se přijít i osobně podívat.

Aktuálně připravujeme architektonické řešení vstupních prostor do budovy Náměstí.

Dále byla dokončena rekonstrukce budovy školní družiny v Erbenově ulici, která započala již v roce 2013. Bylo instalováno tepelné čerpadlo, byla vyměněna okna a bylo provedeno zateplení budovy.

Výrazných změn se dočkalo i další naše pracoviště a to budova v Drtinově ulici Na Skále. Měli jsme radost, že tato stavba probíhala podle harmonogramu a počátkem září 2014 mohly děti do své školy nastoupit. Také zde je nový systém vytápění, budova je zateplena a okna rovněž vyměněna.

Poslední dvě uvedené rekonstrukce byly financovány převážně z dotací EU a spoluúčastí obce, peníze na šatny uvolnilo zastupitelstvo města.

Všechny budovy školy tak již prošly rekonstrukcí, v nejbližší době zbývá ještě výměna kotlů pro Náměstí a Lávka a na poslední zmíněné budově bude třeba dořešit nepříjemný hygienický problém – nedostatečnou izolaci podzemních prostor budovy a s tím související vznik plísní v suterénu budovy.

V rámci oprav budou v letních měsících 2015 probíhat práce na výměně nevyhovujících elektroinstalacích na všech budovách školy

Přes původní předpoklady jsme se opět zapojili do projektů spolufinancovaných EU, tentokrát s cílem pro žáky školy pořídit tabletovou učebnu.

Společně jsme uspořádali v roce 2014 sbírku ošacení pro děti syrských uprchlíků v Jordánsku a následně se nám podařilo zopakovat tuto humanitární akci pro děti ze sirotčince v Afghanistánu

Mnoha dalšími reprízami pokračoval úspěšný projekt pražského divadla Archa „ Vadí – Nevadí“, který překročil i hranice České republiky a naši žáci se tak podívali či podívají i na prkna zahraničních divadelních scén.

14.4.2015

Jednání KRPŠ.

Byl jsem rád za pozvání na toto jednání a účast na něm považuji za velmi podnětnou. Když jsem se paní předsedkyně ptal, co bylo ještě zajímavého po mém odchodu, sdělila mi, že zazněla připomínka k tomu, že v této sekci webových stránek školy již dlouho neobjevil žádný nový text. Je to pravda. Přednost dostaly vážné problémy a tento způsob komunikace šel stranou.

Rád bych tento výpadek napravil.

18.9.2013

Názory rodičů a reakce vedení školy - 2013

 

1.9.2013

ŠD na pracovišti Drtinova ve školním roce 2013 - 2014

1.9.2013

Základní škola 2008-2013

(publikováno ve Zpravodaji léto 2013)

 

Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

 

následující řádky Vám přinesou shrnutí toho nejdůležitějšího, co se za poslední léta v naší základní škole událo.

 

2008

 

V létě roku 2008 jsme získali právo využívat čestný název Základní škola Gutha-Jarkovského. Tím nám vznikl i závazek povýšit roli etických a tělovýchovných principů při naší práci. Proces to je nekončící, ale podařilo se nám zlepšit pozitivní vztahy a komunikaci všemi směry na vyšší úroveň, ať již ve sborovně, či v pozicích žák-učitel, škola-rodiče, škola-zřizovatel. V oblasti tělovýchovy pořádáme již tradiční atletický memoriál, účastníme se úspěšně okresních a krajských soutěží, rozšiřujeme nabídku sportovních her.

 

Na podzim vybudovala škola mezi budovami Náměstí a Na Lávkách, za finanční podpory Evropského uprchlického fondu, Integrační centrum. Je to sál pro 100 návštěvníků, ve kterém pořádáme výstavy, hudební i dramatické akce, často zaměřené na vzájemné poznávání různých kultur, ze kterých pocházejí žáci naši školy. Toto multikulturní prostředí je dáno existencí pobytového střediska ve městě a multikulturní výchova je tak jednou z priorit školy.

 

2009

 

V roce 2009 jsme byli úspěšní s projektem „S EU za moderním vzděláváním“ a získali tak grant v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z Evropské unie. Po dva roky jsme tak mohli poskytovat dětem nadstandardní environmentální výchovu, včetně pobytů v ekologických centrech. Spolupracovali jsme s řadou zahraničních škol, což rozšířilo kvalitu jazykové přípravy a v neposlední řadě znamenal projekt změnu v přístupu k nadaným dětem, kterým se snažíme dávat více prostoru pro jejich kreativitu a vlastní zájmy. Společně s projekty zaměřenými na „azylanty“ se nám rovněž podařilo zahájit etapu vybavování školy moderními multimediálními prostředky pro zefektivnění výuky. Všechny prostory školy byly pokryty internetovým připojením.

 

Pokusili jsme se ve spolupráci se zřizovatelem revitalizovat nevyužitou školní budovu v Kostelecké Lhotě podáním projektu na její přestavbu na Ekologické středisko. Tento projekt však nebyl nakonec Státním fondem životního prostředí těsně podpořen a nakonec byla v roce 2012 tato budova vyjmuta ze správy školy.

 

2010

 

Rok 2010 znamenal vedle sloučení v roce 2006 největší změnu v organizaci školy, kdy jsme výuku 2. stupně převedli na Náměstí, a 1. stupeň soustředili na Komenského a Na Skálu. Tímto opatřením jsme definitivně uzavřeli historii škol Komenského a Náměstí. Na druhou stranu se otevřela cesta pro lepší spolupráci učitelů 2. stupně a celkovou organizaci vzdělávacího procesu.

 

Spustili jsme projekt „Evaluační nástroje“. Zde se, kromě vnitřních hodnotících mechanismů, ptáme na názory rodičů, které pak používáme pro rozbor a případné korekce naší práce.

 

Zapojujeme rodiče i širší veřejnost do diskusí nad organizačními otázkami školy, otevřeně hovoříme o různých rizicích, která mohou chod školy ovlivnit a zasáhnout tak do zaběhaných pořádků.

 

2011

 

V roce 2011 jsme úspěšně dokončili již zmíněný projekt „S EU cestou za moderním vzděláváním“ a hned před námi stála další výzva - projekt Peníze školám vyhlášený MŠMT, do kterého se nešlo nezapojit. Pro řadu kolegů znamená příprava a realizace všech našich dlouhodobých projektových aktivit obrovské množství práce navíc - mimo běžnou výuku. Svůj čas a energii věnují Vašim dětem s jediným cílem – vytvořit co možná nejlepší podmínky pro jejich vzdělávání. Za to jim patří uznání a poděkování. Toho se jim, bohužel, z řad veřejnosti příliš často nedostává, ač si uvědomujeme, že vzdělávat a vychovávat současnou mladou „počítačovou“ generaci je stále těžší a na učitele jsou tak kladeny čím dál větší nároky.

 

Budova Na Lávkách se dočkala zateplení, pěkné fasády a společně s Náměstím i nových oken. Tento rok byl z pohledu energeticko-úsporných opatření významný i tím, že byl nastartován projekt rekonstrukcí dalších školních budov. Jedná se o zateplení, výměnu oken a dosluhujících plynových kotlů za úsporná tepelná čerpadla.

 

Učinili jsme další krok ke zlepšení vnitřní i vnější komunikace, když všichni učitelé školy dostali služební mobilní telefony a jsou tak mnohem lépe k dispozici rodičům a mohou sami v případě potřeby rychleji reagovat na neočekávané okolnosti.

 

2012

 

Zahájili jsme projekt „Zlepšujeme podmínky vzdělávání na naší škole“, který realizujeme v rámci již uvedeného programu Peníze školám. Učitelé vytvářejí pro děti velké množství zajímavých digitálních materiálů, nabízíme více dělených hodin a modernizujeme vybavení školy. Skutečnost, že všichni učitelé školy mají k dispozici svůj osobní přenosný počítač, nám umožnila spustit na škole elektronickou třídní knihu, která zjednodušuje administrativu, ale pomáhá i rodičům, kteří tak mohou sledovat docházku svých dětí, případně zadané úkoly na webových stránkách školy.

 

Začínáme spolupracovat s pražským divadlem Archa na projektech, které mají za cíl téma sbližování národů. Naše děti mají možnost pracovat pod vedením profesionálních umělců a mají za sebou již několik veřejných vystoupení, včetně pražského přímo v Arše.

 

Vytvořili jsme podmínky pro předškolní přípravu romských dětí, které se později mohou lépe zapojovat do náročné školní práce.

 

Škola přešla na optické připojení vnitřní datové sítě a internetu.

 

 

 

2013

 

Je dokončeno vybavování školy multimediální technikou. Ve většině učeben jsou moderní formáty interaktivních tabulí a ve zbývajících učebnách jsou instalované projekční plochy. Vzhledem k tomu, že škola má k dispozici 5 počítačových učeben, nebude se již počet rozšiřovat, zaměříme se na údržbu a postupnou modernizaci.

 

Je připraveno řešení jednoho z nevětších problémů školy-absence šaten na 2. stupni školy. Díky pochopení vedení města jsou v rozpočtu vyčleněny peníze a jsme všichni rádi, že budou mít naši žáci konečně v tomto směru řádné podmínky. Letos proběhne nezbytný archeologický výzkum a v roce 2014 bude stavba realizována.

 

Projekt rekonstrukcí, který započal v roce 2012 v MŠ Krupkova, letos pokračuje školní družinou v Erbenově ulici a v příštím roce čeká na přestavbu škola Na Skále.

 

Z výčtu uvedených investičních akcí je na první pohled patrný zájem zřizovatele o to, aby všechny školní budovy měly energeticky úsporný provoz, aby splňovaly hygienické a bezpečností požadavky. To vše stojí nemalé finanční prostředky a ne všechno lze udělat hned. Přesto, že je většina peněz čerpána z evropských fondů nebo státního rozpočtu, bez spoluúčasti obce by se neudálo nic.

 

Škola sama o sobě provádí vlastní úsporná opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií, nákladů na služby i materiály a současně přijímá opatření vedoucí k vyšší efektivitě vynaložených prostředků. V kombinaci s rekonstrukcemi budov se nám podařilo snížit provozní rozpočet školy v popisovaném období o půl milionu korun ročně. Pravda je, že jsme nemuseli investovat do technického vybavení školy díky našim zmíněným projektům financovaným fondy EU, které znamenaly v souhrnu přínos přesahující 10 milionů korun.

 

Mgr. Jiří Němec

 

ředitel školy

18.6.2013

Organizace školy ve školním roce 2013/2014

 

 

 

Ve školním roce 2013/2014 dojde k některým organizačním změnám, které jsou uvedeny v tomto rozhodnutí.

 

1. ročník

 

Budou otevřeny čtyři 1. třídy. Tři na Komenského a jedna Na Skále. Třídními učiteli budou: Mgr. Dana Veiserová, Mgr. Vladimír Limml, Mgr. Šárka Špačková, Mgr. Božena Kuncová

 

Komentář: 

 

Veškeré kroky jsou vedeny s cílem usnadnit nejmenším dětem – prvňáčkům vstup do životního období povinné školní docházky. Tím, že vytvoříme menší třídy, žáci dostanou více individuální péče, více možností se aktivně zapojit při hodinách.

 

Zřizování malých tříd je třeba brát jako určité privilegium, které si můžeme dovolit, zejména díky dotacím na azylanty a třídami s větším počtem žáků na druhém stupni školy. V případě výpadku těchto dotací by byly nevyhnutelné rozsáhlejší organizační změny. Jde o riziko, se kterým je však nutné počítat.

 

Je třeba respektovat to, že škola bude činit organizační opatření taková, aby z nich měl prospěch největší počet žáků. To však může znamenat určitá omezení jiné skupiny. Výhradně však z ekonomických důvodů. Snaha bude taková, aby tato skupina byla naopak nejmenší.

 

S tímto rozhodnutím bude téměř každý souhlasit, pokud není součástí druhé zmíněné skupiny.

 

Ke spojení tříd na Komenského by pravděpodobně došlo ve 3. ročníku.  Rodičům, kteří mají děti do   1. třídy v požadavcích Na Skálu a současně ve 3. C, můžeme nabídnout možnost umístění na Komenského. Do třetí třídy by se tito žáci přemístili Na Skálu.

 

4. ročník

 

Dochází ke sloučení tříd 4. ročníku tak, že žáci současné 3. C (13 dětí) se rozdělí přibližnou polovinou do stávajících tříd 3. A, 3. B na pracovišti Komenského. Na Skále bude pro tento rok chybět 4. ročník. Rozdělení navrhne třídní učitel ve spolupráci s VP, rodiči, žáky.

 

Komentář:

 

S touto alternativou byli s předstihem rodiče seznámeni (dřívější reakce nebyla možná z důvodu konkurzu na místo ředitele školy), proběhlo několik následných debat, kde zaznívaly různé názory a argumenty, kterým bylo užitečné naslouchat. Zazněly požadavky na sloučení vyššího ročníku, což má rozumné důvody. Děti jsou o rok starší, připravenější, za rok by se spojovaly apod. Jejich rodičům však nebyla takováto pracovní varianta představena, jednání v obdobné souvislosti proběhlo v&

© 2011 zskostelec.cz | Všechna práva vyhrazena | Mapa Webu
Redakční systém: CMS-iSystems.cz ver. 3.01
Powered by iSystems.cz