Informace ředitele | ZŠ Kostelec nad Orlicí | www.zskostelec.cz
Informace ředitele

28.6.2018

Vážení rodiče,

vyplněním dotazníku jste nám poskytli velké množství informací, které jsme zpracovali, vytvořili statistiky a komentáře k jednotlivým oblastem.

Oproti minulým dvěma kampaním, kde návratnost byla v rozsahu několika málo desítek vyplněných elektronických dotazníků, jsme nyní obdrželi přes 12000 hodnot, které bylo třeba ručně zpracovat a vyhodnotit. Reagovali jsme totiž na to, co nefungovalo a dotazník Vám adresovali přímo. Možná pro někoho je už toto signál, že jsme schopni o naši práci přemýšlet a reagovat na podněty.

Velmi Vám děkujeme za Váš čas. Věříme, že dojde k jeho smysluplnému naplnění.

Nelze komentovat konkrétní situace např. - je málo či moc úkolů, zda se více či méně opakuje látka, jaké je zkoušení apod. To je příliš individuální a různorodé, nelze zobecnit, je třeba hovořit o pravidlech s jednotlivými učiteli.

1. stupeň 1 2 3 4 5 Průměr
14. rodičovské schůzky a konzultační hodiny pro rodiče 220 59 22 6 4 1,44
Rodiče a škola 156 104 9 0 0 1,45
15. jako rodič podporuji   požadavky školy na dítě 202 81 16 8 1 1,46
13. jednání učitelů s rodiči 207 77 22 4 3 1,46
11. o dítěti jsem školou   informován (schůzky, bakaláři, žákovská knížka..) 224 48 28 7 5 1,46
Rozvoj dítěte 145 120 6 0 0 1,49
Náročnost vzdělávání 125 154 2 0 0 1,56
1. kvalita výuky dětí ve škole 143 128 36 6 0 1,70
5. hodnocení, klasifikace dětí a zacházení s dětmi 160 96 38 13 1 1,70
16. zajištění bezpečnosti   dětí ve škole 166 84 44 12 4 1,72
4. způsoby a formy výuky 142 119 39 11 0 1,74
20. spolupráce školy s organizacemi (zřizovatel, DD, ZUŠ, projekty..) 153 96 39 12 4 1,74
3. dítě si ve škole osvojí potřebné vědomosti 142 117 44 7 2 1,75
2. požadavky a nároky učitele na žáky při vzdělávání dětí 142 109 53 9 0 1,77
18. nabídky školních akcí (kurzy, akce, exkurze..) 163 81 41 17 8 1,79
6. u dětí škola podporuje spolupráci , vztahy a vzájemnou úctu 142 95 56 11 4 1,83
17. prostory a vybavenost školy, web 131 112 54 12 3 1,86
10. dítě tráví doma odpovídající čas přípravou do školy 127 115 52 11 4 1,87
Školní podmínky 36 224 5 0 0 1,88
9.   škola u dětí rozvíjí schopnosti, dovednosti a možnosti uplatnění 123 112 53 16 6 1,94
8. škola ovlivňuje přípravu dětí pro reálný život 123 105 55 20 7 1,98
19. směřování a profilace školy, trendy 107 113 57 16 4 1,98
7. u dítěte vzbuzuje škola zájem o učení a vědění 108 113 66 18 6 2,04
12. mám možnost jako rodič ovlivnit dění ve škole 84 101 70 30 16 2,31

 

2. stupeň 1 2 3 4 5 Průměr
11. o dítěti jsem školou   informován (schůzky, bakaláři, žákovská knížka..) 143 31 9 2 1 1,32
14. rodičovské schůzky a konzultační hodiny pro rodiče 134 34 14 1 3 1,52
Rodiče a škola 100 66 2 0 0 1,54
Rozvoj dítěte 79 85 9 1 0 1,61
13. jednání učitelů s rodiči 108 50 20 6 2 1,62
18. nabídky školních akcí (kurzy, akce, exkurze..) 100 61 18 4 2 1,63
15. jako rodič podporuji   požadavky školy na dítě 100 58 24 3 1 1,64
16. zajištění bezpečnosti   dětí ve škole 91 69 17 7 1 1,69
Náročnost vzdělávání 50 124 3 0 0 1,73
17. prostory a vybavenost školy, web 81 76 21 4 2 1,75
20. spolupráce školy s organizacemi (zřizovatel, DD, ZUŠ, projekty..) 81 65 28 4 1 1,77
Školní podmínky 17 150 4 0 0 1,92
19. směřování a profilace školy, trendy 53 87 30 6 2 1,97
6. u dětí škola podporuje spolupráci , vztahy a vzájemnou úctu 61 74 31 14 3 2,04
3. dítě si ve škole osvojí potřebné vědomosti 63 63 47 12 1 2,06
5. hodnocení, klasifikace dětí a zacházení s dětmi 58 72 44 8 4 2,08
9.   škola u dětí rozvíjí schopnosti, dovednosti a možnosti uplatnění 58 66 48 11 2 2,10
1. kvalita výuky dětí ve škole 46 87 45 10 0 2,10
2. požadavky a nároky učitele na žáky při vzdělávání dětí 42 86 45 13 1 2,17
4. způsoby a formy výuky 41 78 53 11 1 2,20
10. dítě tráví doma odpovídající čas přípravou do školy 47 72 40 17 5 2,23
8. škola ovlivňuje přípravu dětí pro reálný život 44 73 48 18 2 2,25
7. u dítěte vzbuzuje škola zájem o učení a vědění 37 70 54 18 8 2,41
12. mám možnost jako rodič ovlivnit dění ve škole 39 67 50 17 9 2,51

Jsme velmi rádi, že se většina z Vás dívá na Vaši školu pozitivně, to je pro všechny zaměstnance, zejména však Vaše učitele velmi povzbudivé. I kritické připomínky jsou důležité, patří neoddělitelně k jakékoliv práci a mohou být zdrojem poučných informací. Je jen škoda, že málokdy bylo špatné číselné hodnocení doprovázeno slovním komentářem konkrétního důvodu nespokojenosti, pracovalo by se s daty ještě mnohem lépe. Tady není potenciál hodnocení plně využit.

Jednotlivé okruhy z 1. strany dotazníku

Nejlépe ze všech okruhů byla hodnocena informovanost, rodičovské schůzky, komunikace učitelů s rodiči. A tak by to i mělo být. V posledních letech se objektivně informovanost zvýšila přechodem k daleko pružnějšímu systému elektronické komunikace, jak je to koneckonců běžné ve všech oblastech společenského života. Někdo komunikuje častěji, někdo méně často. Rovnováha se vytváří mezi konkrétním učitelem a rodičem ve vzájemné komunikaci. Zde se dotýkáme nejhůře hodnocené oblasti – zda rodič může ovlivnit dění ve škole a je uveden první příklad, kde to lze aktivním přístupem udělat. Obdobné je to potom při frekvenci a obsahu domácí přípravy. Někdo chce více, někdo méně úkolů. Nikdy se nezavděčíme všem, to je přirozené. Přímé jednání učitelů s rodiči je velmi obtížná situace. Samo o sobě je nositelem možného konfliktu. Učitel chce po žákovi co možná nejlepší výsledky, což vytváří na žáka tlak a rodiče se přirozeně postaví za své dítě, kterému často věří nekriticky vše, co doma slyší. Máme v zemi blahobyt, málokdo má existenční problémy, stát pomáhá, musíme se, ale hodně snažit v zaměstnání, v podnikání, což zabere spoustu času i energie. Zbývá pak čas na děti? Odpovídající čas? Několik hodin denně? Ano i ne. Hodnota vzdělávání, kterou škola předává žákům, souvisí s výchovou k uctívání smyslu vzdělání anebo k opaku. Zde se v naší společnosti stále klade škole za úkol žáky vychovávat. Ano, můžeme je učit společenským zvyklostem, seznamovat je se socializačními jevy, ale základem byla, je a bude rodina. Jak je žák individuálně připraven pracovat ve skupině vrstevníků, respektovat druhé a sám se rozvíjet, vzdělávat se, je výsledek role rodiny. Jak v naší společnosti často fungují vztahy mezi rodiči? Jsou vždy naplněny znaky vzájemné úcty, jednotného působení na děti? Jaká je rozvodovost? Jaké jsou standardy chování, které nám ve všech formách prezentují média? To jsou velmi vážná rizika úspěšnosti vzdělávacího procesu. Když byla zmínka o chování, nebudeme tolerovat takové chování žáků, při kterém omezí či ohrozí práva na bezpečnost jiných osob ve škole. V této oblasti nám velmi dobře funguje prevence. Ihned informujeme rodiče a podle závažnosti orgán ochrany dítěte, policii, případně se obracíme na soud. Pracné, vždy nepříjemné, ale nutné.

Ani škola není optimální, chybuje úplně každý, dokonalí jsme pouze krátce po narození. Ne vždy používáme v určitých situacích optimální metody, ale pracujeme stále na změnách. Projevují se různé osobnosti učitelů tak, jak je to v každé profesi. Vzbudit zájem dítěte na 2. stupni školy o vzdělání je velmi obtížné, na 1. stupni se děti do školy znatelně více těší. Je to otázka vývoje, ale i zmíněných metod. S tím souvisí téma profilace a směřování školy. Hodnocení bylo v průměru dobré, ale některé známky vysoké, což jsme nečekali. Jenže pravda je ta, že skutečně neinformujeme rodiče o tom, že nějaký proces zde probíhá a je třeba to napravit. Další příklad toho, jak se dá něco ovlivnit.

Profilace a směřování školy.

Proces profilace školy jsme poprvé zpracovávali při slučování škol v roce 2006. Tehdy jsme si jako priority stanovili: Multikulturní rozvoj (začleňování azylantů), sport, výuku cizích jazyků.

Během let se pro naši školu stala práce s azylanty běžnou skutečností (od roku 2001) a když přišla inkluze řízená státem (2016) nemělo to na naši práci žádný výrazný dopad, mechanismy byly nastavené.

Sport podporujeme v maximální možné míře. Účastníme se téměř všech dostupných sportovních soutěží, pořádáme atletický memoriál a celoškolní sportovní dny. Vytváříme prostor pro výuku plavání ve všech třídách prvního stupně. Zajišťujeme každoročně lyžařský pobyt na horách. V rámci nepovinných předmětů jsou součástí našeho vzdělávacího programu sportovní hry na všech pracovištích – Na Skále i na Komenského pro 1. stupeň, chlapci i dívky pro 2. stupeň. Je přirozené si říci, to je přece běžné. Není tomu tak, jde o nadstandard, kterým však naplňujeme odkaz osobnosti, kterou máme v čestném názvu školy.

Výuka cizích jazyků se rozšířila na AJ, NJ, FJ, RJ, máme nastavenu mezinárodní spolupráci v rámci programu E-Twinning, příležitostně uskutečníme pro skupinu vybraných zájemců zahraniční jazykový pobyt, nicméně v této oblasti jsou ještě nevyužívané příležitosti, např. otázka rodilého mluvčího, což na druhou stranu není jednoduché realizovat, nebo rozšíření možností konverzace v daném jazyce.

V roce 2017 jsme se v rámci sebehodnotícího procesu znovu zamýšleli nad profilací a směřováním školy. Projednávalo se na pedagogické radě, individuálně a závěrečné fázi v předmětových komisích. Letos v dubnu jsme došli k závěru, že nejlepší profilace bude žádná profilace. Má to svou logiku. Chceme poskytovat maximální kvalitu vzdělávání napříč jednotlivými kapitolami školního vzdělávacího programu, zachovat to, co jsme vybudovali a soustředit se na změny, ke kterým bychom chtěli směřovat. Změny by měly postupně přicházet také v oblasti používaných metod směrem ještě k vyšší podpoře aktivního učení, motivace, kritického myšlení, projektových dnů, práce s myšlenkovými mapami apod. Za tímto účelem podpoříme učitele školy dlouhodobou podporou formou supervizí a mentoringu.

Spolupráce zřizovatel, DDM, ZUŠ…

S DDM máme nepsanou dohodu, že škola nebude zasahovat do mimoškolních aktivit, které pro naše žáky zajišťuje DDM. Nabídka jeho činností je široká a v případě poptávky dokáže okamžitě zareagovat. Jsme ve stálém kontaktu, připravujeme společné projekty, navštěvujeme aktivity v DDM. Obdobně funguje i komunikace a spolupráce se ZUŠ. Pokud jde o zřizovatele, tak v této oblasti existují ve vzájemné komunikaci rezervy.

V následujících řádcích jsou uvedeny komentáře k podnětům či připomínkám, které byly uvedeny na druhé straně dotazníku. Pečlivě jsme je zpracovali a ke všem dotčeným oblastem jsme pro vás připravili reakce.

Jednotlivé okruhy připomínek v dotazníku uvedené na jeho druhé straně

  1. stupeň

Více se orientovat na praktický život, vyšší samostatnost žáků, více projektů, prezentací.

V oblasti orientace na praktické využití nabytých znalostí v podobě jejich přerodu na využitelné kompetence, máme zcela jistě v některých oblastech rezervy. Toto by si měla uvědomovat, v rámci vlastního hodnocení, každá škola. Ale již z povahy vzdělávacího obsahu nemůžeme opustit ty části výuky, které mají podpůrný, či teoretický základ a není jich málo. Důležité je, že z výstupů metodických komisí školy vyplývá cíl tento stav postupně zlepšovat a ještě více se, v rámci možností, na praktické využití znalostí zaměřit. Jde o jeden z cílů dalšího rozvoje školy.

Samostatnost žáků, projekty. To jsou okruhy, které se týkají aktivačních metod, o kterých je zmínka v obecné části komentáře. Učitelé naší školy se ve velké míře snaží samostatnost podporovat, nicméně nevidět, že máme prostor ke změnám, by bylo chybou. Rovněž v oblasti projektové výuky máme vysoký standard a současně pracujeme na dalším rozvoji této oblasti, kdy kromě jednotlivých projektových dnů postupně přidáváme i dlouhodobé projekty.

Tolerance, individuální přístup, samostatnost, talent…

Jsme inkluzivní škola, tedy výrazně podporujeme vzdělávání všech žáků, tedy i se specifickými potřebami. Pomáháme začleňovat azylanty, věnujeme se žákům s různými typy postižení, v každé třídě máme průměrně 3-4 žáky se specifickými potřebami v učení, kterým se učitelé věnují individuálně. Již tato podpora, která je dána legislativními normami, klade na každého z učitelů mimořádné nároky. O tom, že ne vždy zcela optimálně dáváme prostor pro realizaci vzdělávacích potřeb talentovaným žákům, víme.

Zvyšování kvality jazykového vzdělávání.

Komentář byl uveden v obecné části.

Více hodin jazyků a matematiky.

Jsme vázaní rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Ten předepisuje, jaké oblasti musíme vyučovat. Jazyky mají prioritu, stejně tak matematika, ale razantní změny ve struktuře školního vzdělávacího programu nelze očekávat. Oproti standardům máme v 9. třídách zavedené celoročně hodiny ČJ a M zaměřené speciálně na přípravu na příjímací zkoušky.

Tolerance negativního chování mezi žáky.

K tématu byla zmínka v obecné části. Pokud se k takové informaci dostaneme, pracujeme s ní a situace řešíme. Vzhledem k tomu, jaké jsou v naší společnosti zaběhlé vzorce chování jeden k druhému, jaké jsou občas rodinné poměry žáků, jak jsme zásobováni informacemi o zlodějích, podvodnících, násilnících atd., jaká je role sociálních sítí, musíme s takovým chováním počítat. Nevidíme všechno, ale k tomu, co je nám známo, zaujímáme jednoznačné stanovisko. Jak již bylo uvedeno - okamžité řešení s žáky, zákonnými zástupci, případně s OSPOD, policií i soudy.

Kvalita učitelů. Vysoké nároky na žáky. Hodnocení žáků.

Jsou rozdíly mezi kvalitními a průměrnými učiteli. Jsou rozdíly mezi pracovníky v každé profesi. Abychom dostali z mladých lidí do školství ty nejlepší z nejlepších, muselo by být ohodnocení jejich náročné práce na úplně jiné úrovni, než je tomu u nás nyní. Buďme rádi za to, že máme takové učitele, jaké máme. I přes zjevné možnosti ke zlepšování kvality práce poskytují žákům vysoký standard. Žáci naší školy prospívají na středních školách velmi dobře. S tím souvisí i nároky na žáky. V posledních desetiletích šly nároky všech škol od ZŠ přes SŠ až k VŠ dolů. Je zřejmé, že tendence by byla neklást vysoké nároky, nadále z nich slevovat, tolerovat nepřipravenost atd. Naše škola touto cestou nepůjde, byť i takové jsou některé pedagogické směry, které jsou alternativou. Ono nejde v reálném životě žít bez situací, které nám jsou nepříjemné, nutí nás zabrat na hranice možností, zatnout zuby, překousnout odpor, respektovat a tolerovat druhé, mít vedle sebe lidi, se kterými si zrovna nerozumíme. To je také součást přípravy žáka na reálný život. S každou novou situací se děti učí. Zazněl požadavek na plošné zavedení slovního hodnocení žáků. Průběžně diskutujeme o změnách hodnocení v metodických komisích. Zamýšlíme se nad tzv. formativním (dosažené změny, formování postojů apod.) hodnocením v porovnání se sumativním (nejčastěji známkou) hodnocením. Zatím bude na škole převažovat známka, ale měly by se postupně objevit i alternativy, zvláště u výchovných předmětů.

Nespokojenost s obsahem v Bakalářích.

Jsou k dispozici plánované akce, je vidět suplování, jsou transparentní výsledky vzdělávání žáků, většinou ve formě známek, je vidět absence, chování atd. Mohou být však různé informace od jednotlivých učitelů např. směrem k úkolům či odučené látce, komunikace je různorodá, nicméně měla by vycházet z pravidel, která by měla být jednotlivými učiteli předána předem, nejlépe na začátku školního roku.

KRPŠ.

KRPŠ je samostatná organizace zákonných zástupců, se kterou škola úzce spolupracuje, ale nemůže zasahovat do její činnosti, tedy ani do struktury a obsahu zveřejňovaných informací. KRPŠ je nositelem nejvýraznějších možností, jak komunikovat s vedením školy, přinášet podněty, diskutovat. Z velké míry je stupeň vlivu na školu limitován vzájemnou komunikací mezi zákonnými zástupci ve třídách a přenosem informací na výbor KRPŠ.

Papírová ŽK.

Nebudeme se vracet zpět. Jsou zde sice rizika elektronického kolapsu, ale tato rizika nese celá společnost a nelze nevidět vysokou efektivitu takto předávaných informací. Spíše se budeme zamýšlet nad otázkami, zda zavést el. ŽK i pro nejmenší žáky. Je to otázka i celkové komunikace mezi rodiči 1.-3.třídy a školou.

Jednání s rodiči, způsob osobního vystupování.

Zmínka je v obecné části komentáře. Učitelé budou vždy k zákonným zástupcům vstřícní, je to naše práce. Pokud však bude v dialogu vystupovat zákonný zástupce agresivně, nebude možnost věc vysvětlit, nedojde ke shodě, budou nedorozumění i konflikty. Učitel je pedagogicky vzdělaný člověk, nemusí mít pravdu vždy, ale ve většině případů tomu tak bude. V žádné jiné profesi není tolik znalců a rádců. Jak je to u lékaře? U kominíka? Právníka? Nemyslíme si, že bychom si od rodičů nechávali diktovat, ale proč nevyslechnout názor a je-li podnětný s ním nepracovat?

Podmínky školy.

Jsme rádi, že jsou podmínky pro vzdělávání nadprůměrně hodnoceny. Výbava školy je skutečně nadstandartní, což potvrdí ti, kteří mají možnost srovnávat mezi více školami. S tělocvičnou nic nenaděláme, to nás bude limitovat stále.

Škola je průměrová bez konkurence.

Ano, v některých oblastech jsme průměrová škola. Nezřizujeme výběrové třídy. Odcházejí od nás žáci na osmiletá gymnázia, což ale také svědčí o určité kvalitě. Kdo chce, najde na škole i oblasti její činnosti, které jsou nadprůměrové. V Kostelci není konkurenční prostředí v základním vzdělávání. Mělo by to své výhody, ale i nevýhody. Změny od zřizovatele nepředpokládáme.

Mobily o přestávkách.

Připravujeme projekt, jehož součástí je nabídka k zajímavému využití času o přestávkách, na třídních schůzkách se bude i o používání mobilů hovořit, změny v této oblasti se mohou dotknout i školního řádu.

Více kvalitních učebnic a pomůcek.

Neměly by být nekvalitní učebnice, nákup nových je prioritou školy, stejně tak by měly být pomůcky na patřičné úrovni. Je třeba pracovat s konkrétní situací.

  1. stupeň

Web školy, zastaralý, neaktuální.

K barevnému podání webu lze mít výhrady, bude však i početná skupina návštěvníků, kteří mají takovou barevnou kombinaci v oblibě. Problém spatřujeme v tom, že současné redakční prostředí není vyvinuto pro mobilní telefony. V dnešní době plné mobilních telefonů to je poněkud limitující a budeme s tím pracovat. Uvádíme vždy aktuální údaje v Bakalářích, ihned zveřejňujeme zprávy o akcích, operativně přidáváme galerie. Průběžně aktualizujeme dokumenty. Delší dobu není článek od ředitele školy, což je způsobeno zejména vysokými nároky na čas i tím, že nebyly takové podněty, které by bylo nezbytné publikovat. Rozsah komentáře v rámci vyhodnocení hodnotících dotazníků je však vyčerpávající a reaguje na všechny dotčené okruhy. O KRPŠ jsme hovořili.

Budova Skála.

Bezpečnost. Systémově máme zabezpečeno, nicméně víme, že je potřeba investovat do rekonstrukce vchodových dveří do šatny, v září by mělo vše fungovat. Špatná výbava technikou? 20 tabletů, 15 NTB, 4 interaktivní tabule. Nedostatek potřebných pomůcek – na nákup jsou vyčleněny odpovídající prostředky a záleží na jednotlivých učitelích, s jakými pomůckami budou žákům přibližovat vzdělávací obsah a motivovat je.

Tělocvična. Největší problém celé školy. Byla snaha řešit, ale po realizaci stavby venkovních hřišť za školou je stavba tělocvičny prakticky nemožná, což je špatně. Musíme ten stav však respektovat a vyžívat dostupné možnosti. Špatná výbava pro sport. Bylo by dobré opět upřesnit, případně konzultovat s učiteli, ale vycházejme z omezených možností cvičení na chodbě, tedy gymnastické vybavení a z minimálních možností pro atletiku. V příštím roce by měl vzniknout v areálu alespoň sektor pro skok do dálky.

Jídelna.

O jídelníček se stará firma Scolarest. Je potřebné veškeré připomínky ihned adresovat vedoucí školní jídelny, aby bylo možné s nimi pracovat. Stává se, že obíhá spousta připomínek, které se na patřičná místa ani nedostanou. Prostředí jídelny ve městě se právě nyní v rámci rekonstrukce výrazně mění a všechny připomínky na toto téma, jak všichni věříme, budou vyslyšeny (čistota, toalety apod.)

Nebezpečný přesun škola – jídelna. V rámci možností jde o nejbezpečnější kombinaci, kdy žáci nepřecházejí hlavní silnici a chodí do jídelny v klidném prostoru před obchodní akademií. Provoz je zde minimální. Družinové děti jsou pod dohledem vychovatelek školní družiny. Vyjednali jsme, že pacienti navštěvující lékařský pavilon parkují na silnici E11, neprojíždějí mezi dětmi před OA.

Prostředí školy.

Škola je nemoderní. Stálo by za konkrétní doplnění. Můžeme nabídnout po předchozí dohodě komentovanou prohlídku školních budov podle přání.

Špatný vzduch. Na podzim provedeme měření kvality vzduchu a na základě výsledků budeme jednat se zřizovatelem o možnosti zřízení rekuperačních jednotek.

Velikosti tříd vyhovují hygienickým normám pro počty žáků ve třídách.

Nepořádek před a ve škole. Mimo budovy školy na veřejných prostorách je nepořádek poměrně běžným jevem. Náměstí i dobře ukrytý odpočinkový prostor u budovy Komenského. I ve škole se při určitých činnostech pořádek naruší, do školy chodí děti, které často ani doma pořádek nemají moc v oblibě. Nelze se divit, že během výuky se na zemi objeví papír, sáček od svačiny, zbytek svačiny, rozlité pití atd. To je přirozené. Následující den však mají žáci vše čisté a připravené. Učebny i chodby.

Vysoký počet žáků ve třídě. To je o penězích. O počtu pedagogů i nepedagogů, o organizační struktuře, o tom že škola má pět budov v různých částech města. Každý zaměstnanec má právo na plat. Chceme mít i prostředky na osobní hodnocení a odměny, které umožňují tímto způsobem diferencovat kvalitu i množství vykonané práce. Peníze na platy jsou rozepsané krajským úřadem na kalendářní rok a s těmito penězi musíme vyjít. Od tohoto balíku se odvíjejí možnosti otevřít menší třídy či dělit hodiny. Připravuje se změna financování regionálního školství. Uvidíme od kdy, a jak to bude fungovat na naše podmínky. Provádíme přípravné výpočty, ale dokud nebude z MŠMT vše připravené a schválené Parlamentem, lze jen odhadovat.

To jsou pro tuto chvíli poslední řádky, jejichž obsah byl zpětnou vazbou na připomínky a podněty vyjádřené v dotaznících. Pokud Váš čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku a následnému čtení tohoto textu, považujete alespoň částečně za smysluplně využitý, je to dobré.

Přejeme všem krásné slunečné léto.

Jiří Němec

 

15.11.2017

Vážení rodiče,

máme za sebou první čtvrtletí tohoto školního roku. My všichni, kterých se vzdělávání Vašich dětí týká zažíváme různorodé starosti, které se snažíme řešit, i úspěchy, ze kterých se radujeme. Pokud jde o negativní jevy, vše jsme schopni zvládnout ve vzájemné spolupráci. Zmiňuji se o tom proto, že ne vždy berou rodiče informace od zkušených pedagogů vážně, ne vždy činí takové kroky, na jakých se s učiteli hohodli. Někdy může jít o situace hraničící s bezpečností dětí, např. při neupozornění školy na předem známou nepřítomnost, při pozdním omlouvání absence nebo dokonce dodatečném krytí neodůvodněné absence. Mějte, prosím, na zřeteli rizika, která z takových situací mohou vyplynout.

Obdržel jsem několik ústních připomínek ke vchodu na pracoviště Komenského. Požadavek na opravu vstupu jsme začali projednávat s MÚ v březnu 2016, původně měla být rekonstrukce hotova během prázdnin 2017, definitivní příslib je do termínu 15.12.2017.

V tomto školním roce proběhne opět program vlastního hodnocení školy. Součástí tohoto je i oslovení rodičů. V posledních dvou dotazníkových akcích 2013, 2015 jsme měli velmi malou návratnost, což je škoda, protože vypovídací hodnota je v takovém případě nízká. Přesto jsme za připomínky byli rádi, na podněty jsme reagovali a řada věcí se upravila. Na jaře 2018 Vás oslovíme znovu, chceme  však dostat větší zpětnou vazbu, uvažujeme například o tom, že bychom toto hodnocení realizovali v rámci rodičovských schůzek.

Jiří Němec

24.4.2017 POZOR - přechod u pošty - zvýšená opatrnost"

 

11:30

Vážení rodiče,

žádám Vás o spolupráci s poučením Vašich dětí. Dnes byl uzavřen přechod u pošty, který využívá většina našich žáků na cestu do školy, do školní jídelny, ze školní jídelny, ze školy. Časem - v následujících dnech - se vše srovná, ale nyní je vše nepřehledné, poučte děti, ať chodí po bezpečných přechodech v okolí. Zítra zajistíme poučení i ve škole, budeme i sledovat, jak se situace vyvine až budou bližší informace. Předem jsme nebyli o uzávěrce informování.

12:30

Přechod je opět otevřen, nicméně platí požadavek zvýšené opatrnosti. Požádali jsme městský úřad o informace, jakmile nám bude nějaká změna ohledně průchodnosti přechodu známa, budeme Vás a naše žáky informovat.

25.4. 7:00

Obdrželi jsme oficiální informaci z městského úřadu, že přechod bude od 25.4. do 31.5.2017 zcela uzavřen. Nejbližší přechody jsou u Fitminu a u Secesse.

Mgr. Jiří Němec, ředitel školy

Podpora projektu "Můj fotbal živě"

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé našeho školního webu,

dostala se ke mně velmi zajímavá informace, že v rámci projektu FAČR a České televize „Můj fotbal živě“ je zde poměrně reálná šance získat pro naše kostelecké fotbalisty přímý televizní přenos jejich  zápasu s Rychnovem nad Kněžnou v sobotu 27.5. ve 12:30.

Velmi rádi se k této iniciativě připojujeme, protože se jedná o významnou událost nejen pro fotbalový klub, ale také pro hráče, mezi které patří celá řada našich bývalých žáků. Jde také o propagaci sportu jako takového, který podporujeme v duchu myšlenek Gutha-Jarkovského, jehož jméno nese škola v názvu. Stranou nesmíme ponechat ani tu skutečnost, že zde jde o pozitivní zviditelnění celého města.

Tomu, aby uvedený zápas v hlasování mezi čtyřmi finalisty zvítězil, může každý z nás pomoci svým hlasem na tomto odkazu zde . Uzávěrka je 7. května a pak uvidíme, zda bude v našem městě fotbal před televizními kamerami.

Sportu zdar.

Protože se městem šíří různé informace, sděluji touto oficiální cestou, že školní rok začíná dětem ve čtvrtek 1. září 2016 v 8:00

24.8.2016 Rodičům žáků pracoviště Na Skále

Vážení rodiče,

v evaluačním dotazníku z února letošního roku jsem Vás informoval o tom, že proběhne výstavba multifunkčního hřiště za školní budovou Na Skále ještě v tomto roce 2016. Tato stavba bude zahájena začátkem září. Proto, že součástí stavby bude i budování volejbalového kurtu v bezprostředním kontaktu se zadní částí budovy, bude až do listopadu celý prostor za školou staveništěm a nebude do něho přístup. Pro naše děti to znamená, že při hodinách tělesné výchovy budou i za pěkného počasí zůstávat na chodbě, případně půjdou na procházku do volných prostor, kde budou pod vedením svých učitelů vykonávat pohybové aktivity. Jsem přesvědčen, že se nám podaří připravit kvalitní program v této nouzové situaci a najít vhodná řešení. To samé se týká dětí navštěvujících školní družinu. Současně je třeba počítat se zvýšeným hlukem a pohybem dělníků a stavební techniky v okolí školy.

24.8.2016 Stravovací pavilon Komenského

Vážení rodiče,

v srpnu byla zahájena rekonstrukce stravovacího pavilonu, stavba bude trvat do listopadu. Podle stanoviska městského úřadu -odboru správy majetku- nebude narušeno stravování našich žáků a provoz bude i přes probíhající práce zajištěn.

27.6.2016

Vážení rodiče, milí žáci

v sobotu 25.6.2016 jsme se v rámci oslav 700 let založení Kostelec nad Orlicí společně zúčastnili charitativního Běhu pro Orion. Učitelé byli po celou dobu se svými žáky a pomáhali jim překonávat nástrahy horkého počasí, které ten den panovalo.

Náměstí bylo plné lidí, místních i hostů ze setkání Kostelců. Naši žáci vystupovali v zahajovacím programu oslav se svými nádhernými scénkami a písničkami, které byly součástí květnové veřejné školní akademie.

Škola se přihlásila k Běhu pro Orion brzy poté, kdy bylo rozhodnuto o jeho konání. Účast v charitativních akcích je součástí výchovně vzdělávací strategie školy a být v hlavním dění při oslavách významného výročí města, ve kterém žijeme, je rovněž důležité a přirozené.

Jsem velmi potěšen, že jsme s výraznou většinou rodičů v názorovém souladu na pozitivním přínosu této akce. Běhu se zúčastnil nádherný počet 360 žáků i přesto, že byla sobota a každý se mohl rozhodnout, zda své dítě k akci přihlásí nebo z akce omluví.

Jistě se většinou shodneme i v tom, že dětem po právu za tento den i za školní akademii náleží volno v posledních dnech školního roku.

Poděkování za přípravu i organizaci Běhu pro Orion patří Mgr. Václavu Pavelkovi, řediteli OA TGM a jeho týmu.

 8.6.2016

Na informační sch

© 2020 Základní škola Gutha-Jarkovského - Kostelec nad Orlicí, Všechna práva vyhrazena
Mapa Webu, Prohlášení o přístupnosti

Powered by iSystems.cz