Akce | ZŠ Kostelec nad Orlicí | www.zskostelec.cz
Akce

Výtvarná soutěž

Děti ze školní družiny se zúčastnily výtvarné soutěže „O zlatý štětec 2020,“ kterou pořádal DDM v Kostelci nad Orlicí. Téma soutěže bylo – pohádky Boženy Němcové.  
Pavla Pešková se umístila na krásném druhém místě a třetí místo obsadila Adélka Čechová. Ceny si děvčata převzala individuálně v DDM. Všem dětem patří velký dík za účast a výherkyním samozřejmě velká gratulace.
Epidemiologická opatření neumožnila veřejnosti prohlédnout si vernisáž výstavy, ale věřte, že všechna výtvarná díla byla velice zdařilá.
                                   

 

Mgr. Jitka Šveidlerová – ŠD Erbenova

 

Na závěr šablon týkajících se ekologie s námi p. Šveidlerová pohovořila na téma pohlavní dimorfismus u zvířat. Srozuměla děti, co tento pojem znamená a pomocí prezentace na IT děti zhlédly konkrétní příklady.  Dozvěděly se, proč se tato situace  v přírodě vyskytuje a jaký vliv to má na rozmnožování a ochranu mláďat. Na závěr výkladu se děti samostatně zapojovaly a u uváděly příklady. Opět se dozvěděly nové informace, které mohou dále využít.

 

Eva Langrová vychovatelka ŠD Skála

 

Houbolog

V pátek 6. 3. si pro naši školní družinu připravil velice poutavou přednášku o houbách pan Jaroslav Malý.

Pan Malý dětem pověděl nejen o tom, které houby jsou jedlé nebo jedovaté, ale i které houby jsou zdraví prospěšné a využitelné v kuchyni. Taktéž měl připraveny nádherné fotografie hub, které  pořizuje on sám. Děti měly možnost se aktivně zapojit do diskuse, mohly si prohlédnout knihu o houbách, kterou pan Malý vydal, a která byla oceněna jako 3. nejlepší publikace v kategorii Cena poroty za přírodovědnou encyklopedii za rok 2016.

Na závěr děti dostaly na památku houbařské pexeso a plné dojmů odcházely některé domů, jiné zpět do družiny.

                                                                                                       Jitka Bezdíčková, vedoucí ŠD

 

Pohádkový karneval

Ve čtvrtek 27.2. jsme si pro děti připravili POHÁDKOVÝ KARNEVAL. Děti měly za úkol vyrobit nebo přinést masku na téma českých pohádek.

V každém oddělení byly připraveny zajímavé soutěže – navlékání perel Makové panence, rychlé prsty Pata a Mata, stavba komínu pro Křemílka a Vochomůrku, házení kostiček pro Maxipsa Fíka apod. Po zvládnutí soutěží si děti „zatrsaly“ na diskotéce a už zbývalo jen ohodnotit nejoriginálnější masky.

V masce Červené Karkulky dostala odměnu Š. Provazníková, za klauna byl odměněn J. Bureš a za krásnou masku prince T. Kubec.

Celé odpoledne v naší družince bylo provázeno smíchem a pohodou.

                                                                                         Jitka Bezdíčková, ŠD Erbenova

 

Výtvarná soutěž – Pohádky Boženy Němcové

Před 200 lety 4. února 1820 se narodila ve Vídni jedna z nejznámějších českých spisovatelek Božena Němcová, vlastním jménem Barbora Panklová. Děti ve školní družině si připomněly toto výročí od narození slavné spisovatelky. Vyslechly si řadu pohádek, které dnes zná skoro každý. Vzhledem k tomu, že DDM v Kostelci nad Orlicí i Muzeum Boženy Němcové v České Skalici vyhlásily výtvarnou soutěž – Pohádky Boženy Němcové – pustily jsme se do kreslení. Obrázky se dětem moc povedly a teď jen budeme čekat, jestli některý nezíská nějakou cenu. Držte nám pěstičky. 
                                                                                          

Mgr. Jitka Šveidlerová – ŠD Erbenova

 

Šablona – šití

V rámci šablon nás opět navštívila paní Malíková a děti si vyrobily krásný sedací vak. V jednom oddělení byl ještě se zimní tématikou, v druhém už zářil krásnými zářivými barvami. Děti práce bavila, plnění vaku molitanovou drtí probíhalo s nadšením. Šití na šicím stroji bylo s dopomocí…..a jaký byl výsledek? Podívejte se na fotografie.
                                                                                               

Mgr. Jitka Šveidlerová – ŠD Erbenova

 

Šablony ŠD Skála

 

V rámci šablon nás opět navštívila paní Šveidlerová a povídala si s dětmi na téma ekologie, tentokrát se zaměřením na vodu. Děti se dozvěděly, jak mohou vodu chránit, šetřit a proč je pro nás a všechny živé tvory nepostradatelná. Také vysvětlila dětem, co je to koloběh vody, přesně ho popsala a pohovořila o důležitosti čističek vod. Nakonec byl vyhrazen čas na zvídavé otázky od dětí a bylo vidět, že je beseda velmi zaujala. Děkujeme a budeme se těšit na další shledaní.

 

                                                                                 

ŠD Skála Eva Langrová a Lada Růžičková

 

Vánoční besídka 

Poslední den před vánočními prázdninami je ve znamení vánočních besídek. I my ve ŠD na Skále jsme si jednu takovou udělali. S dětmi jsme si povídali o vánočních zvycích a děti vyprávěly, co si přejí pod stromeček a tom, jak prožijí Vánoce a zbytek prázdnin. Při poslechu a zpívání vánočních koled jsme si rozbalili dárky a pojedli cukroví. Vytvořili jsme si příjemnou předvánoční atmosféru. S přáním krásných vánočních svátků jsme se s dětmi rozloučili.

 

                                                                                                    ŠD Skála Eva Langrová a Lada Růžičková

 

Vánoční dílničky

 

Letošní rok jsme si s vánočními dílničkami trochu pospíšili. Bylo to díky vánočnímu jarmarku, který byl realizován na pomoc jednomu handicapovanému žákovi z naší školy. Jsme opravdu rádi, že jsme se této dobročinné akce mohli zúčastnit. V plánu jsem také měla společně s dětmi vyrobit dárečky pro jejich blízké. Děti se do všech vyrábění zapojily s velkým zájmem a práce se jim zdařily. Vánoční dílničky jsou pro ně velkým potěšením, neboť obdarují a udělají radost svým nejbližším.

 

                                                                                                                   Vychovatelka ŠD Skála Eva Langrová

 

ŠD na Skále byla pozvána na Cirkus v divadle. Programu se ujala Bc. Magdalena Kynčlová z DDM a uskutečnila ho ve stylu workshopu. Děti měly například možnost zkusit si zahrát na herce a s tím souviselo zachránit duhovou vílu od zlého černokněžníka. Nakonec mohly vyslovit svá tajná přání. Dětem se to moc líbilo a spolupráce byla skvělá. Děkujeme za příjemně strávené odpoledne.

                                                                                                                                              Vychovatelky ŠD Skála

 

Výlet do Třebechovic


V sobotu 14. prosince se školní družina Erbenova vypravila na výlet do Třebechovic. Tamní Proboštův betlém je jediným betlémem v ČR prohlášeným za národní památku. Odjížděli jsme z Kostelce za krásného slunečného počasí, vraceli se za deště. Ale ani chmurné počasí nezkazilo dětem radost. A s nadšením si pak ve družině ozdobily perníčky, které si odnášely domů. Těšíme se na další výlet, ale teď především na Ježíška. Krásné Vánoce. 
                                                                               

Mgr. Jitka Šveidlerová  ŠD - Erbenova

 

Projekt šití

V měsíci prosinci jsme opět ve školní družině přivítali paní Malíkovou. Děti pod dohledem žehlily a šily na šicím stroji. Šablonu čtverečku obkreslily na látku, poté vystřihly, našpendlily a učily se stehovat. Vznikl krásný jehelníček, který si děti ještě dozdobily a s nadšením si odnášely dárek pro maminku na Vánoce. Také vyšívané přáníčko  - zvoneček, hvězdička se dětem povedlo. Vlastnoručně vyrobený dáreček určitě doma potěší. 
                                                                   

 

Mgr. Jitka Šveidlerová  ŠD - Erbenova

 

Máme tu prosinec a s ním souvisí očekávaná návštěva Mikuláše, čerta a anděla. I my jsme tuto předvánoční tradici jako každý rok dodrželi a zmíněné trio dorazilo i do naší ŠD Skála. Děti na ně čekaly s napětím, někteří jedinci dokonce s obavami. Po příchodu nadpřirozených bytostí obavy opadly a na dětech bylo zřejmé uvolnění. Děti, které byly uvedeny v knize hříchů, si své prohřešky vymazaly tím, že přednesly básničky nebo zazpívaly písničky. Někteří se tomu nejdříve bránili, jiní šli ochotně bez zábran. Pak dětem byla rozdána sladká odměna a na oplátku děti slíbily, že se budou vzájemně respektovat, hezky spolu vycházet a budou dbát rad učitelů, vychovatelů a rodičů.

 

Vychovatelky ŠD Skála

 

Čerti ve družině

Tak jako každý rok, i letos, nás do školní družiny přišli navštívit čerti, andílci a Mikuláš.

S sebou si přinesli seznam, kde měli uvedeny hodné děti, ale také „zlobidýlka.“ Ty se musely z pekla vykoupit básničkou nebo písničkou. Na hodné děti čekala sladká odměna.

Děti si odpoledne užily, některé se slzičkami v náručích paních vychovatelek, jiné se nechaly dobrovolně strčit do pytle. Ale i tak bylo ve družině veselo.

                                                                                                Jitka Bezdíčková, vedoucí ŠD

 

Projekt ekologie

Další pokračování projektu „Ekologie“ ze šablon měl název „Pohlavní dimorfismus“. Název zní pro děti složitě, ale v podstatě si děti povídaly o zvířatech – velikost těla,  maskování, postavení ve skupině, zbarvení samců, samiček. Dozvěděly se, u kterých zvířecích druhů je rozdíl mezi samcem a samicí patrný na první pohled (např. kačer – kačena, slepice, kohout….).
Na závěr si děti vyrobily páva, některé si vybarvily omalovánku zvířat či ptáků – pěnkava, kos, bažant, ještěrka, slepice, kohout. Těšíme se na další povídání a vyrábění. 
                                                        

Mgr. Jitka Šveidlerová – ŠD Erbenova      

 

Cirkus bude

Během měsíce listopadu postupně každé družinové oddělení z pracovišť Erbenova i Drtinova navštívilo tělocvičnu ZŠ Komenského, kde na děti čekala milá slečna Bc. Magdaléna Kynčlová z DDM.

Pro děti byl připraven program „CIRKUS BUDE.“ Slečna Kynčlová společně s dětmi zdramatizovala pohádku „Duhová víla.“ Dramatizace děti zaujala poutavým vypravováním a vtažením do hry.

Děti byly nadšené a hru si s nadšením užily.

                                                                  

Jitka Bezdíčková, vedoucí ŠD

 

Další pokračování projektu „Šicí dílna“ s paní Malíkovou probíhala ve školní družině tento týden. Děti si zhotovily vánoční ubrus – obtiskování na látku, zhotovily si jmenovku zažehlováním a zkusily si ruční šití se šicím strojem. Práce je bavila a tak se těšíme zase na příště. 
                                                                                  

Mgr. Jitka Šveidlerová  ŠD Erbenova

 

Školní družina dostala nabídku paní Marie Kaplanové z Vamberka, kde má prodejnu, jestli nechceme zužitkovat zbytky látek. A tak jsme s dětmi začaly tvořit. Po prvním týdnu celá krabice zbytků zmizela, tak jsem paní Kaplanovou poprosila o další dodání. Děti nadšeně stříhaly, lepily, navlékaly…..
Posuďte, jak se jim žížalky povedly. A už jsou děti i na zimu připravené. Rukavice i čepičky se dětem moc vydařily. Látková koláž děti bavila i tvoření žížalek je velice nadchlo. Těšíme se na další spolupráci s paní Kaplanovou.
                                                                                                     

Mgr. Jitka Šveidlerová – ŠD Erbenova

 

Stezka odvahy

Ve středu 6. listopadu jsme se s dětmi sešli v 16 hodin ve školní družině, abychom si společně užili pěkný podvečer.

Nejdříve jsme vyráběli různá halloweenská strašidýlka, a když se setmělo, tak jsme vyrazili na stezku odvahy.

Stezka byla nachystaná v budově ZŠ, kde nám děti z 5. třídy pomohly se zadáváním úkolů během cesty. Konec stezky byl v tělocvičně a tam se na závěr děti podepsaly u vydlabané dýně.

Za odměnu paní vychovatelka Zimová pro děti upekla muffiny.

Děti odcházely domů plné dojmů a s úsměvem na tváři, což je pro nás vychovatelky, ta nejlepší odměna.

                                                                                     

Jitka Bezdíčková, ŠD Erbenova

 

Seznamovací odpoledne ve školní družině

V září jsme zahájili nový školní rok ve školní družině přivítáním nových dětí – prvňáčků. Abychom se všichni lépe poznali, proběhlo 19. září tzv. seznamovací odpoledne. Každá z učitelek školní družiny si připravila seznamovací hru, kterou postupně sehrála s dětmi všech oddělení. Děti se střídaly v jednotlivých skupinkách a tak se lépe poznaly mezi sebou. Hra s padákem, pohybová hra Jak se jmenuješ nebo Uvijeme věneček – děti dobře naladila. Toto netradiční seznamování děti bavilo a celé odpoledne velmi rychle uteklo.
                                                                                       

Mgr. Jitka Šveidlerová – ŠD Erbenova

 

Med a včely

 

V další fázi celoročního projektu jsme si povídali o MEDU a VČELKÁCH.

 

Pátrali jsme v paměti, co vše o medu víme, jak se vyrábí, kdo všechno se podílí na výrobě medu, že se dá uplatnit ……. nejen v kuchyni, ale i v kosmetice. Zjišťovali jsme si informace na internetu pomocí školních tabletů.

 

V zimních měsících jsme si k tomuto tématu předběžně ozdobili medové perníčky – se zdobením se zapojila i p.uč. Jitka Šveidlerová  a nyní jsme si vypracovali pracovní listy a nakreslili obrázky.

 

Zakončením byla návštěva včelaře v SZeŠ se školou.

 

                                                                                              Tereza Zimová, DiS.

 

DEN DĚTÍ V ŠD SKÁLA

 

V předvečer svátku dětí jsem si pro děti připravila překvapení a to v podobě vědomostní soutěže se závěrečným vyhodnocením a odměnami. Děti měly na každém stanovišti kartičky s úkoly. Měly odpovídat na otázky, které jsem převážně čerpala z prvouky prvňáčků. Jejich odpovědi jsem obodovala a následovalo slavnostní předávání sladkých odměn a diplomů. Všem dětem jsem rozdala bonbonky za snahu a zároveň k jejich svátku. Bylo to zdařilé páteční odpoledne a děti musím pochválit, jak se moc snažily uspět.

 

                                                                        

Eva Langrová vychovatelka ŠD Skála

 

NÁVŠTĚVA ZÁMKU

V úterý 28. 5. 2019 ŠD Skála zavítala na náš zámek. Prohlídkou zámku nás provázela paní Jasníková, a děti pozorně naslouchaly jejímu výkladu, kladly otázky, na které se jim dostalo vždy milé odpovědi.  Děti vnímaly každou maličkost během prohlídky a musím říci, že projevovaly obrovský zájem. Prohlídka nás naprosto uchvátila a děkujeme, že jsme se jí mohli účastnit. Děti své nadšení nakonec prohlídky vyjádřily potleskem. Chtěla bych poděkovat paní Jasníkové a panu starostovi, že dětem umožnil prohlídku zdarma. Za nás moc krásný zámek.

 

                                                                                                           Eva Langrová, vychovatelka ŠD Skála

 

CELOROČNÍ PROJEKT ROSTLINY.

 

Pro měsíc květen jsem do celoročního projektu vybrala luční květiny a léčivé byliny.

Připravila jsem na toto téma kvízy a křížovky. Podle obrázků děti ve skupinách poznávaly květiny a léčivky. Povídali jsme si o léčivých bylinách a děti vyjmenovaly, jaké byliny sbírají a v čem nám mohou pomoci. Na procházce na louce jsme luční květiny pojmenovali a ve družině jsme si louku namalovali. Také jsme výtvarně ztvárnili léčivou bylinu a vybrali jsme si pampelišku.    

 

                                                                                                 

Eva Langrová vychovatelka ŠD Skála

 

V měsíci květnu byla na praxi v naší školní družině Martina Fajglová. Byla mimo jiné seznámena s celoročním projektem našeho oddělení Už vím proč…
Připravila si pro děti otázky a odpovědi z knihy  Co? Proč? Jak? aneb Co ještě nevíte o přírodě. Cílem bylo dozvědět se nějaké zajímavosti o zvířatech. Například – který pták mění barvu. Jak pozná jeden papoušek Ara druhého nebo kolik žije na zemi druhů žraloků atd.
Děti si zkusily i různé testy - za správnou odpověď dostaly sladkou odměnu. Na závěr si všichni zahráli hru Deka, která je zaujala z předešlého dne. 
Děkujeme Martině za hezké chvíle v našem oddělení. 
                                                                                       

Mgr. Jitka Šveidlerová – ŠD Erbenova

 

S malým předstihem jsme 30. května ve školní družině oslavili soutěžemi Mezinárodní den dětí.

Počasí nám velmi přálo, proto jsme k soutěžím mohli využít zahradu školní družiny.

Každý účastník si vyzkoušel kop balonem do kuželek, čichanou několika vůní, slalom na kyblíkových chůdách, skákání v pytli, či hod do obruče.

Odměnou nám bylo nejen hezké počasí, ale i sladký poklad, který si děti musely najít.

Odpoledne plné her, sluníčka i smíchu jsme si všichni užili.

 

 

                                                                                                                             Tereza Zimová, DiS.

                                                                                                                             vychovatelka ŠD Erbenova

 

Projekt – Už vím proč

Další povídání z projektu „ Už vím proč…“ jsme zaměřili na zvířata. V knize „Řekni mi kolik…“ je první kapitola věnována právě zvířatům. A tak se děti dozvěděly kolik očí má pavouk nebo kolik vlků žije ve smečce, kolik žije v mraveništi mravenců, kolik let se dožívá želva a různé jiné zajímavosti.  Na otázku „proč krávy bučí“, či „jak a kdy zvířata loví“ nebo „proč mají žirafy dlouhé krky“ jsme našly odpovědi v dětských časopisech. Na závěr jsme zkusili zvířata namalovat. Jak se povedla? Posuďte sami. 
                                                                          

Mgr. Jitka Šveidlerová – ŠD - Erbenova

 

Ekologický výlet do Hradce Králové

V sobotu 11. 5. vyrazila školní družina Erbenova na výlet do Hradce Králové na Rytířské hradiště.
Rytířské hradiště je velké dřevěné hřiště ve tvaru hradu postavené na mýtině v hradeckých lesích.   Z nádraží v Hradci Králové jsme šli pěšky kolem řeky Labe. Děti se dozvěděly, jaká jsou vývojová stadia vodních živočichů, prohlédly si na obrázcích některé zástupce živočišných tříd u vody i ve vodě žijících. U nemocnice jsme nastoupili na MHD a jeli jsme až na konečnou. Cesta lesem nám pak rychle utekla a my už se nemohli dočkat hřiště. Těsně před cílem jsme měli malé zastavení u skleněných vitrín, které jsou věnované rozkladu odpadu v přírodě. Dozvěděli jsme se, že nejdříve se rozloží papír (1,5roku) a nejdéle sklo (několik tisíc let). Víme proto, že odpadky do přírody nepatří!!!
Stavba Rytířského hradiště se dětem moc líbila, jsou zde vzdělávací i herní prvky, jako je např. interaktivní věž, dendrofon, dřevěné sochy koní, opičí dráha, různé prolézačky a bludiště. Cestou zpátky jsme viděli Lesní hřbitov, ale to už jsme pospíchali na autobus. S výletem jsme byli všichni spokojeni, a protože v Hradci Králové je ještě pohádková, vodnická stezka a lesní tělocvična, určitě to nebyl výlet poslední. 
                                                                                                    

Mgr. Jitka Šveidlerová – ŠD - Erbenova

 

Divadlo ve školní družině

V pátek 10. května přijelo naše děti obveselit Divadélko pro školy z Hradce Králové s pohádkou Poklad kapitána Baltazara, aneb Kdo se bojí, nesmí na moře!

Kombinované loutkoherecké představení o námořnících a pirátech, o kouzelné mušli, ztraceném pokladu, upovídaném papouškovi a věčně hladovém žraloku bylo plné komických dialogů, gagů a písniček.

Herci s osobitým nadhledem a humorem vysvětlili dětem rozdílnost lidských charakterů a taktéž, že chytrost a důvtip je silnější a účinnější než zbraně, svaly a bambitka.

Představení se dětem moc líbilo a již se těší na další.

                                                                         

Jitka Bezdíčková, vedoucí ŠD

 

Lumpík v ŠD Erbenova

V pondělí 6. května přivítaly děti ze školní družiny Erbenova Lumpíka, na kterého se již od února těšily.

A kdo je vlastně ten Lumpík? Lumpík je plyšový medvídek, který již od února putuje napříč družinami celé České republiky. Lumpík pochází z ostravské družiny, odkud byl poslán do Chebu a postupně se přes další družiny vrací domů. Každá družina, která se zapojila do tohoto putování má medvídka u sebe maximálně 2 dny.

Děti ze družiny nejprve Lumpíkovi ukázaly naše krásné město, poté s ním vyráběly přáníčka ke Dni matek a taktéž ho vzaly na hřiště. Taktéž se s ním pomazlily a namalovaly mu na památku obrázek a přidaly placku s nápisem I love Kostelec.

Lumpíkovi se u nás moc líbilo, ale čekala ho dlouhá cesta, takže musel být zabalen a odnesen na poštu, odkud putoval do Nového Města na Moravě.

A my Lumpíkovi přejeme šťastnou cestu a brzký návrat domů.

                                                                      

Jitka Bezdíčková, ŠD Erbenova

 

Čarodějnice ve družině

Tak jako každý rok, tak i letos jsme se s dětmi pilně připravovali na 30. dubna. Děti se zájmem malovaly, vyráběly a povídaly si o ČARODĚJNICÍCH.

V den D bylo pro děti nachystáno několik soutěží na zahradě ŠD. Děti skákaly v pytli, létaly na koštěti nebo hledaly čarodějnické zrcadlo. Posledním úkolem bylo najít poklad, který hlídá stará krysa.

Po úspěšném ukončení všech disciplín na malé čarodějnice a čaroděj čekala diskotéka, při které jsme se pěkně všichni vyřádili.

                                                                   

 Jitka Bezdíčková, ŠD Erbenova

 

Vyprávění a vyrábění na téma Velikonoc.

 

Před příchodem svátků jara jsem si s dětmi povídala o zvycích, které se dodržují během celých Velikonoc. Naučili jsme se koledy a řekli jsme si, jaké to bylo v dobách dřívějších. Děti vyprávěly, jak to probíhá u nich doma. Zhotovili jsme si výrobky, které se k tématu Velikonoc vztahují. Děti se moc snažily a výtvory byly opravdu povedené.

 

                                                                                                  Eva Langrová, vychovatelka ŠD Skála

 

Velikonoční jarmark

Každoročně se pořádá v Kostelci nad Orlicí na Rabštejně Velikonoční jarmark. Děti ze školní družiny se na něho těší a rády ho navštěvují. Se zájmem si prohlížejí zhotovené výrobky a některé drobnosti si koupí. Největší radost vždycky mají, když si mohou koupit štěstíčko v podobě papírového sáčku, kde je čeká překvapení. Děkujeme vystavovatelům za překrásné velikonoční a jarní dekorace. 
                                                                                                 

Mgr. Jitka Šveidlerová – ŠD Erbenova

 

Velikonoční vyrábění

Velikonoce pomalu klepou na dveře. Děti ve školní družině si před Velikonocemi povídaly o tradicích, zvycích a zdobily družinu. V každém oddělení vyráběly různé dárečky a přáníčka. Například velikonoční košíček, papírová ovečka, jarní věnečky, záložky do knih, vajíčka vyráběná enkaustikou i různě barvená vajíčka. Věříme, že vlastnoručně vyrobená velikonoční dekorace rozzáří jejich domovy. Krásné, pohodové Velikonoce a jarní čas.


                                                                                      Vychovatelky ŠD - Erbenova

 

Velikonoční soutěžení

Velikonoce – svátky jara jsou symbolem radosti a veselí.  K nim proto také patří zábavné hry, u kterých se děti pobaví. Také ve školní družině jsme v úterý odpoledne věnovali hře „Honba za velikonočním zajíčkem“. A než takového zajíčka s pokladem děti najdou, musí splnit netradiční úkoly. Hod vajíčkem do koše, běh s vejcem na lžíci nebo překážková dráha zajíčka. Znáte hru „Foukání vajíček“? K této hře potřebujete vyfouknutá vajíčka a brčka. Úkolem je pomocí foukání do brčka dostat vejce od startu až k cíli.  Možná se to zdá jednoduché, ale děti u toho zažily opravdu vtipné momenty.  Zasoutěžily si a na závěr byla tradiční přetahovaná lanem. Úplný závěr byl ve znamení hledání velikonočního pokladu. Po úspěšném nalezení byly děti po zásluze odměněny. 
                                                                                         

Mgr. Jitka Šveidlerová – ŠD Erbenova

 

Návštěva Městské knihovny v Kostelci nad Orlicí

 

Domluvila jsem si návštěvu v městské knihovně, a tak jsem s

© 2020 Základní škola Gutha-Jarkovského - Kostelec nad Orlicí, Všechna práva vyhrazena
Mapa Webu, Prohlášení o přístupnosti

Powered by iSystems.cz