Vzdělávání pro konkurenceschopnost | ZŠ Kostelec nad Orlicí | www.zskostelec.cz
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Tvrdé a měkké slabiky
Tvrdé a měkké slabiky – 2. ročník ...
Napsán: 27.07.2011 18:14 | Přečten: 4771x


Zájezd Anglie
Zájezd Anglie ...
Napsán: 27.07.2011 18:08 | Přečten: 4362x


Škola fotografování
Škola fotografování ...
Napsán: 27.07.2011 18:00 | Přečten: 4330x


Státy EU v křížovkách

Státy EU v křížovkách

...
Napsán: 27.07.2011 17:58 | Přečten: 1316x


SEVER Hradec králové – programy střediska EV

SEVER Hradec králové – programy střediska EV

...
Napsán: 27.07.2011 17:56 | Přečten: 1290x


PALETA Oucmanice – programy střediska EV

PALETA Oucmanice – programy střediska EV- 3.C a 4.C

...
Napsán: 27.07.2011 17:53 | Přečten: 1239x


Exkurze obří akvárium HK

Exkurze obří akvárium HK

...
Napsán: 27.07.2011 17:50 | Přečten: 1311x


Můj počítač

Můj počítač

...
Napsán: 27.07.2011 17:48 | Přečten: 1164x


Mapa Kostelce

Mapa Kostelce

...
Napsán: 27.07.2011 17:46 | Přečten: 1154x


Jak se vaří v EU

Jak se vaří v EU

...
Napsán: 27.07.2011 17:32 | Přečten: 1169x


INEX SDA Kostelecké Horky – programy střediska EV

INEX SDA Kostelecké Horky– programy střediska EV (1. část)< ...

Napsán: 27.07.2011 17:30 | Přečten: 1259x


Cestujeme po Evropě

Cestujeme po Evropě

...
Napsán: 27.07.2011 17:27 | Přečten: 1161x


Druhy vět

Druhy vět – 2. ročník

...
Napsán: 27.07.2011 17:24 | Přečten: 1365x


Dělení se zbytkem

Dělení se zbytkem pro 3. – 5. ročník

...
Napsán: 27.07.2011 17:18 | Přečten: 1548x


Čarodějnice

Čarodějnice

...
Napsán: 27.07.2011 17:05 | Přečten: 1231x


Bestiář strašidel

Bestiář strašidel

...
Napsán: 27.07.2011 17:01 | Přečten: 1289x


Easter (Velikonoce)

Easter (Velikonoce)

...
Napsán: 27.07.2011 16:56 | Přečten: 1126x


Výroba stolních her

Výroba stolních her - Food, Parts of Body

...
Napsán: 27.07.2011 16:46 | Přečten: 1200x


Londýn - prezentace a stolní hra

Londýn - prezentace a stolní hra

...
Napsán: 13.07.2011 18:33 | Přečten: 1485x


Krňovice

Krňovice - 1.B a 4.B

...
Napsán: 13.07.2011 18:02 | Přečten: 1346x


Kostelecké Horky

Kostelecké Horky

...
Napsán: 13.07.2011 17:57 | Přečten: 1403x


Stará řemesla v lidové písni

Stará řemesla v lidové písni

...
Napsán: 13.07.2011 17:52 | Přečten: 1634x


Paleta Oucmanice - 5.C

Paleta Oucmanice - 5.C

...
Napsán: 13.07.2011 17:40 | Přečten: 1158x


Seminář pro učitele
Pedagogický sbor Základní školy Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí se věnoval 18.dubn ...
Napsán: 19.06.2011 20:29 | Přečten: 1259x


Státy EU v křížovkách
Vybraní žáci 7. ročníku v hodinách povinné informatiky vytvoří v programu pro práci s tabu ...
Napsán: 19.06.2011 20:26 | Přečten: 1299x


Včely
Ve středu 27.4. jsme se s celou třídou sešli u vlaku s cílem dojet do neznámých Oucmanic, ...
Napsán: 19.06.2011 20:24 | Přečten: 1301x


Byliny
Ve čtvrtek 31.3. si Standa, Maruška, Katka a Lída ze sedmé třídy připravili pro své mladší ...
Napsán: 19.06.2011 20:15 | Přečten: 1126x


Prvouka celý den?
Dne 22.3. jsme ve II. B měli celý den prvouku. Jak je to možné? ...
Napsán: 19.06.2011 20:12 | Přečten: 1152x


Angličtina pro třeťáky
Vybraní žáci 7. ročníku v hodinách povinné informatiky vytvoří v programu pro práci s tabu ...
Napsán: 19.06.2011 20:10 | Přečten: 1166x


Pojďte s námi do ZOO
Tak se nazýval program, kterého se dne 22.3.2011 zúčastnili žáci III.B v centru ekologické ...
Napsán: 19.06.2011 20:06 | Přečten: 1161x


Today´s popmusic
Popis vývoje populární hudby do současnosti. Poukázat na rozdíly v současné hudbě a v popu ...
Napsán: 19.06.2011 20:02 | Přečten: 1105x


My world
Najít obrázky věcí (časopisy, oblíbený sportovní klub, televizní program…), které mají dět ...
Napsán: 19.06.2011 19:58 | Přečten: 1195x


My Life
Žáci si měli doma za úkol připravit povídání, plakát, prezentaci na téma My Life (rodina, ...
Napsán: 18.06.2011 04:26 | Přečten: 1164x


Pod modrou oblohou
Vybraní žáci v hodinách povinné a volitelné informatiky a následně doma zpracují v program ...
Napsán: 18.06.2011 04:23 | Přečten: 1255x


Kraje a krajská města
Do výuky vlastivědy byly vytvořeny pracovní listy na interaktivní tabuli se zaměřením na k ...
Napsán: 18.06.2011 03:57 | Přečten: 1252x


Podzimní matematické cestování
Podzimní matematikou provedli páťáci své mladší spolužáky ze druhé třídy. Připravili si pr ...
Napsán: 18.06.2011 03:52 | Přečten: 1118x


Bobřík informatiky
Ve středu 10.11.2010 pro vybrané žáky 8.-9.r. v kategorii Kadet ve čtvrtek 11.11.2010 pro ...
Napsán: 17.06.2011 06:40 | Přečten: 1253x


Rodičovské schůzky
Náplní pravidelných schůzek rodičů s učiteli je především prospěch dětí, jejich chování a ...
Napsán: 17.06.2011 06:35 | Přečten: 1502x


Ekologické centrum Oucmanice
Malířská paleta na sobě nese škálu barev, PALETA Oucmanice nám nabídla rozmanitost program ...
Napsán: 17.06.2011 06:32 | Přečten: 1492x


Abeceda pro druháčky
Žáci vytvořili pro druháčky barevnou abecedu, ve které doplňovali chybějící písmena, řadil ...
Napsán: 17.06.2011 06:28 | Přečten: 1136x


Představujeme Prahu spolužákům
V rámci exkurze z vlastivědy navštívili žáci hlavní město Prahu. Přivezli si dojmy, které ...
Napsán: 17.06.2011 06:24 | Přečten: 1164x


Vodohospodáři
Paleta Oucmanice je pobytovým střediskem EV Pardubického kraje. ...
Napsán: 15.06.2011 22:47 | Přečten: 1177x


Bylinky a včely
Paleta Oucmanice je pobytovým střediskem EV Pardubického kraje. ...
Napsán: 15.06.2011 22:33 | Přečten: 1119x


Podstatná jména
Žáci 5. C tvořili společně s vyučujícím pracovní listy pro své spolužáky. ...
Napsán: 15.06.2011 21:53 | Přečten: 1187x


Sousední státy ČR
Žáci 4. C vytvoří fiktivní cestovní kanceláře, které pořádají zájezdy do sousedních států ...
Napsán: 15.06.2011 21:48 | Přečten: 1143x


Mysli všemi smysly
3.června II.C a III.C podnikla výlet do Kosteleckých Horek, kde na ně čekal program s názv ...
Napsán: 15.06.2011 21:42 | Přečten: 1095x


Dlouhé Stráně
Exkurze probíhala v rámci předmětů F, Př a Z. ...
Napsán: 15.06.2011 21:33 | Přečten: 1071x


Ekopobyt ve středisku Střevlik
Ve dnech 17. – 21. května 2010 se žáci sedmých ročníků a 8.B ze ZŠ Gutha – Jarkovského, pr ...
Napsán: 13.06.2011 22:35 | Přečten: 1137x


Krtek a jeho kamarádi v lese
V úterý 18. května se děti ze 2.B vypravily na výlet do ekologického střediska Sever v Hra ...
Napsán: 13.06.2011 22:19 | Přečten: 1129x


Výuková prezentace „Obnovitelné zdroje energie“
Jedná se o aktivitu navazující na exkurzi do malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové. ...
Napsán: 13.06.2011 22:14 | Přečten: 1254x


Týden ve škole
prezentace ...
Napsán: 13.06.2011 22:12 | Přečten: 1077x


Není nitka jako nitka
Stejně jako III.C 20.dubna, tak i II.C 6. května podnikla výlet do Kosteleckých Horek, kde ...
Napsán: 13.06.2011 21:45 | Přečten: 1014x


Zemská brána
Bylo vybráno 20 žáků 6. – 9. ročníku se zájmem o přírodu a přírodopis ...
Napsán: 13.06.2011 21:41 | Přečten: 1173x


Stará řemesla v lidové písni
Víte, kdo to byl bednář? A jaké nástroje potřeboval ke své práci podkovář? Taková a ještě ...
Napsán: 13.06.2011 21:34 | Přečten: 1159x


Cesta do pravěku
Žáci 6. A se zúčastnili několika aktivit, které měly za cíl přiblížit současné mladé gener ...
Napsán: 09.06.2011 10:27 | Přečten: 1362x


Slavní přírodovědci
Aktivita v délce trvání několika týdnů. Cílem je aktivní podíl žáků na výuce formou vytvoř ...
Napsán: 09.06.2011 10:11 | Přečten: 1609x


Změny zemského povrchu
Aktivita v délce trvání několika týdnů. Cílem je aktivní podíl žáků na výuce formou vytvoř ...
Napsán: 09.06.2011 10:03 | Přečten: 1289x


Ptáci
Žáci 7. tříd navštěvující seminář z přírodovědných předmětů připraví pro ostatní spolužáky ...
Napsán: 09.06.2011 09:55 | Přečten: 1117x


Jaro pro prvňáčky
Učitelské povolání není vůbec lehké. My, žáci 4. C jsme se o tom přesvědčili při projektu ...
Napsán: 09.06.2011 09:49 | Přečten: 1117x


Velikonoční dílna pro druháčky
V každé škole i školce se děti v březnu začnou připravovat na Velikonoce. My jsme to letos ...
Napsán: 09.06.2011 09:29 | Přečten: 1196x


Hučák Hradec Králové
Exkurze byla vybrána na základě návaznosti na učivo Fy a Př v 9. ročníku. Informační střed ...
Napsán: 09.06.2011 09:20 | Přečten: 1194x


Šesťáci navštívili Krkonoše
Žáci 6.B a 6.C Základní školy Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí získali v rámci proj ...
Napsán: 09.06.2011 09:13 | Přečten: 1274x


Projekt Kostelecko
Tak už zase přišel čas, abychom občany města Kostelce informovali o tom, jak pokračujeme n ...
Napsán: 09.06.2011 09:08 | Přečten: 1158x


Zdravý způsob života
Děti měly za úkol si připravit powerpointovou prezentaci o zdravém způsobu života. Vybrat ...
Napsán: 09.06.2011 09:07 | Přečten: 1109x


Katastrofy minulosti
Žáci měli za úkol připravit powerpointovou prezentaci o hudbě nebo o nějaké tragické událo ...
Napsán: 09.06.2011 09:00 | Přečten: 1183x


Řecko - přírodní krásy
During the proposed routes for getting to know North Evia, visitors will have the opportun ...
Napsán: 09.06.2011 08:56 | Přečten: 1113x


Anglicky mluvící země
Děti si měly za úkol připravit powerpointovou prezentaci o anglicky mluvící zemi. Najít je ...
Napsán: 05.06.2011 11:00 | Přečten: 1667x


Maňáskové divadlo pro kamarády
Žáci VI. B a VI.C Základní školy Gutha-Jarkovského pod vedením paní učitelky Mgr. Ivy Chad ...
Napsán: 05.06.2011 10:34 | Přečten: 1291x


SOS planeta Země
Na konci října se vybraní žáci 6.A, 7.A a 8.A zaregistrovali do internetové vzdělávací sou ...
Napsán: 05.06.2011 10:31 | Přečten: 1243x


Prezentace exkurze v Transform Bohdaneč
Exkurze do podniku Transform a. s. - Lázně Bohdaneč a na ní navazující aktivity byla zaměř ...
Napsán: 05.06.2011 10:28 | Přečten: 1248x


Prezentace exkurze v Kladrubech n. L.
Tato aktivita navazuje na exkurzi do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, která se u ...
Napsán: 03.06.2011 18:09 | Přečten: 1305x


Sousední státy ČR
Žáci 4. C vytvoří fiktivní cestovní kanceláře, které pořádají zájezdy do sousedních států ...
Napsán: 03.06.2011 17:13 | Přečten: 2705x


Jak si poradit s fotoaparátem
Žáci 8.B vytvářeli pracovní listy se zaujetím. Rádi pracovali s fotoaparáty, řada z nich n ...
Napsán: 03.06.2011 17:07 | Přečten: 1320x


Vánoce u našich přátel
In the Czech Republic we celebrate it so that the parents invite St. Nicholas to their hou ...
Napsán: 03.06.2011 17:05 | Přečten: 1121x


Advent pokračuje
Vánoční zvyky spojené s postavami svatých v tomto období jsme si připomněli kresbou a malb ...
Napsán: 03.06.2011 16:51 | Přečten: 1147x


Savci
Všichni žáci z 8.A si vyzkoušeli být na chvilku učitelem. Jejich úkolem bylo, připravit si ...
Napsán: 03.06.2011 16:48 | Přečten: 1137x


Odpady - Kam s nimi?
Žáci sedmých tříd, kteří se rozhodli navštěvovat přírodovědný seminář, dostali za úkol zpr ...
Napsán: 03.06.2011 16:43 | Přečten: 1115x


Potravní řetězec
Víte, co je mobil? Ano, řada z vás si představí telefon. Ale omyl. Mobil je i názorná škol ...
Napsán: 03.06.2011 16:37 | Přečten: 1201x


Věnec adventního času
Program měl za cíl osvětlit a hravou formou přiblížit původní křesťanský význam vánočních ...
Napsán: 03.06.2011 16:35 | Přečten: 1144x


Exkurze Lázně Bohdaneč a Kladruby nad Labem
Dne 3. listopadu 2009 se vypravili žáci 8. B a 9. B na exkurzi, aby splnili další úkoly p ...
Napsán: 03.06.2011 16:31 | Přečten: 1231x


Podzim
V rámci mezinárodní spolupráce a komunikace přispěli naši žáci i do výtvarných sekcí - ten ...
Napsán: 03.06.2011 16:26 | Přečten: 1061x


Moje rodina
Žáci ze 7.B a 7.C měli za úkol napsat jednoduché informace o rodině a sestavit svůj rodokm ...
Napsán: 03.06.2011 16:21 | Přečten: 1404x


Historie Kostelce nad Orlicí
Kostelec nad Orlicí is situated in the East of Bohemia in Divoká Orlice valley under Orlic ...
Napsán: 03.06.2011 16:16 | Přečten: 1155x


Další země - Řecko
Řecko je země v jihovýchodní Evropě, nachází se na konci jižního Balkánského poloostrovu. ...
Napsán: 03.06.2011 16:11 | Přečten: 1191x


Bulharsko - město Satovcha
Satovcha je sídlo v jihozápadním Bulharsku a zahrnuje většinu jihozápadního Rhodopského po ...
Napsán: 03.06.2011 16:08 | Přečten: 1097x


Další země - Bulharsko
Bulharsko je v jihovýchodních Evropě. S její přírodou, bohatými dějinami a přiznivým podne ...
Napsán: 03.06.2011 16:05 | Přečten: 1134x


Bobřík informatiky - výsledky
NÁRODNÍ SOUTĚŽ BOBŘÍK INFORMATIKY proběhla na naší škole v úterý 3.11.2009 od 8 do 14.30h ...
Napsán: 01.06.2011 17:33 | Přečten: 1301x


První kontakty - Turecko
Naše rodné město je umístěné v Trace v Turecku, je to oblast Marmara. ...
Napsán: 01.06.2011 17:30 | Přečten: 1349x


První kontakty - Rumunsko
Hunedoara je město v Hunedoara County, Transylvania. Je to v Cerna Valley blízko Poiana Ru ...
Napsán: 01.06.2011 17:20 | Přečten: 1350x


První kontakty - Kostelec nad Orlicí
Our town is in the valley of Divoká Orlice. It is 30 km from Hradec Králové (the region to ...
Napsán: 01.06.2011 17:16 | Přečten: 1179x


První kontakty - Česká republika
Česká Republika je malý stát ve střední Evropě.Sousedí se Slovenskem,Polskem,Německem a Ra ...
Napsán: 01.06.2011 17:12 | Přečten: 1242x


Zelené rostliny
Programový cyklus střediska SEVER HK ...
Napsán: 29.05.2011 16:28 | Přečten: 1430x


© 2021 Základní škola Gutha-Jarkovského - Kostelec nad Orlicí, Všechna práva vyhrazena
Mapa Webu, Prohlášení o přístupnosti

Powered by iSystems.cz