Aktuality | ZŠ Kostelec nad Orlicí | www.zskostelec.cz
Aktuality
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Žáci kostelecké Základní školy Gutha-Jarkovského vystavují v Národní galerii v Praze

                Děti ze Základní školy Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí již několik let pomáhají svými výtvarnými pracemi pod záštitou hnutí Na vlastních nohou - Stonožka ve válkou zasažených oblastech celého světa. Pomoc je určena dětem, které ji nutně potřebují. Naše děti vytvářejí vánoční přáníčka nebo malují obrázky, které putují do Prahy, a potom do zahraničí. Výtěžek z jejich prodeje je použit na pomoc nemocným a postiženým dětem.

                V letošním roce byla Arcibiskupstvím pražským a hnutím Stonožka vyhlášena výtvarná soutěž Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha u příležitosti 670. výročí položení základního kamene Katedrály. Děti se tohoto úkolu ujaly velice zodpovědně. Po několika hodinách pečlivé práce vznikala opravdu úžasná díla v hodinách výtvarné a estetické výchovy nebo i trochu netradičně ve volitelné informatice. Porota, složená z vyučujících těchto předmětů, nakonec vybrala ty nejlepší práce, které putovaly do Prahy. A pečlivost i výtvarné nadání přinesly zaslouženou odměnu. Čtyři naši žáci druhého stupně a kolektiv žáků prvního stupně byli oceněni paní Bělou Gran Jensen, prezidentkou hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, a Jeho Eminencí Dominikem kardinálem Dukou OP.

                Ocenění žáci druhého stupně: Matěj Hlaváček ze 7. A, Vojtěch Hurych ze 7. B a Michal Adamovský z 9. B, se 5. prosince 2014 mohli zúčastnit slavnostní mše v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha, kterou celebroval Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP. Katedrála se stala místem setkání několika stovek „stonožkových“ dětí a jejich učitelů z celé České republiky. Paní Běla Gran Jensen poděkovala všem zúčastněným za dlouholetou nezištnou práci pro Stonožku, která již letos slaví 25 let od svého založení. V adventním čase to byl nezapomenutelný zážitek.

                Odpoledne se chlapci s očekáváním přesunuli do budovy Kláštera svaté Anežky České. Jedinečné prostory Národní galerie v Praze poskytly nádhernou dobovou atmosféru slavnostní vernisáži výstavy Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Ještě před začátkem vernisáže měli možnost prohlédnout si klášter. Hoši do poslední chvíle nevěděli, zda jejich práce budou instalovány právě zde, jelikož výstavních prostor je plánováno více. Jejich očekávání se splnilo. Mají příležitost vystavovat svá výtvarná díla v prostorách Národní galerie v Praze!

                Vernisáž uvedl ředitel Národní galerie v Praze Doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph. D. společně s paní Bělou Gran Jensen a Prof. PhDr. Petrem Piťhou, CSc., dr. h. c. Vystavené práce byly oceněny i Jeho Eminencí Dominikem kardinálem Dukou OP. Oceněná díla byla tvořena různými výtvarnými technikami. Některé byly i trojrozměrné. Chlapci měli možnost porovnat svá díla s pracemi ostatních dětí. Myslím, že jsme obhájili práce ve velmi silné konkurenci. Pokud budete mít v předvánočním čase cestu do Prahy, nenechte si ujít tuto jedinečnou výstavu.

Mgr. Hana Adamcová

img-0820.JPGimg-0821.JPGimg-0822.JPGimg-0825.JPGimg-0826.JPGimg-0830.JPGimg-0832.JPGimg-0834.JPGimg-0839.JPGimg-0840.JPGimg-0854.JPGimg-0869.JPGimg-0872.JPGimg-0878.JPGimg-0879.JPGimg-0882.JPGimg-0883.JPGimg-0884.JPGimg-0885.JPGimg-0907.JPGimg-0910.JPGimg-0917.JPGimg-0919.JPGimg-0921.JPGimg-0934.JPGimg-0935.JPGimg-0944.JPGimg-0949.JPGimg-0953.JPG

Napsán: 10.12.2014 11:44 | Přečten: 2013x | Počet fotografií: 29
© 2021 Základní škola Gutha-Jarkovského - Kostelec nad Orlicí, Všechna práva vyhrazena
Mapa Webu, Prohlášení o přístupnosti

Powered by iSystems.cz