Aktuality | ZŠ Kostelec nad Orlicí | www.zskostelec.cz
Aktuality
Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu do 1.třídy

dne 4. února 2015

Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí oznamuje rodičům předškoláků, že se zápis do prvních tříd koná ve středu dne 4. února 2015 od 14.00 hodin do 17.00 hodin na pracovišti Komenského.

Zápis se týká dětí, které dovrší šestý rok věku do 31. srpna 2015.

 

Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou s sebou vyplněné dva tiskopisy:

1)   Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,

      popř. předloží u zápisu rodný list dítěte.

      Tuto žádost podávají i rodiče, jejichž dítě mělo školní docházku o rok       odloženou.

2)   Souhlas s evidováním osobních údajů.

Oba tiskopisy si lze předem stáhnout z webových stránek ZŠ nebo vyzvednout v mateřské škole, popř. v kanceláři ZŠ.

 

Přijetí dítěte do 1. třídy se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam se vyvěšuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách ZŠ.

                              

O odkladu školní docházky

rozhoduje podle §37 odst. 1 školského zákona ředitel ZŠ na základě písemné žádosti zákonného zástupce (rodiče) podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Je třeba doložit doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře (neurologa, kardiologa, alergologa, apod., popř. dětského lékaře). Obě doporučení musí být kladná.

 

Děti mladší

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2015 do konce června 2016, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2015/2016, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Důležité:

  • Rodiče, kteří zapíší své dítě na jiné základní škole, oznámí toto své rozhodnutí naší škole.
  • V případě, že se rodič nemůže s dítětem v daném termínu dostavit k zápisu, je nutné se předem omluvit (tel. 494 323 442) a dostavit se v termínu náhradním, to je 18. února 2015 v době od 14:00 do 15:30 hodin.

 ředitelství ZŠ Gutha-Jarkovského

                                                  Kostelec nad Orlicí

 

 

Informace o zápisu se lze dočíst i na www.zskostelec.cz.Napsán: 19.11.2014 09:07 | Přečten: 2041x
© 2021 Základní škola Gutha-Jarkovského - Kostelec nad Orlicí, Všechna práva vyhrazena
Mapa Webu, Prohlášení o přístupnosti

Powered by iSystems.cz