Aktuality | ZŠ Kostelec nad Orlicí | www.zskostelec.cz
Aktuality
Vnitřní organizace školy v roce 2013/2014

Organizace školy ve školním roce 2013/2014

 

Ve školním roce 2013/2014 dojde k některým organizačním změnám, které jsou uvedeny v tomto rozhodnutí.

1. ročník

Budou otevřeny čtyři 1. třídy. Tři na Komenského a jedna Na Skále. Třídními učiteli budou: Mgr. Dana Veiserová, Mgr. Vladimír Limml, Mgr. Šárka Špačková, Mgr. Božena Kuncová

Komentář: 

Veškeré kroky jsou vedeny s cílem usnadnit nejmenším dětem – prvňáčkům vstup do životního období povinné školní docházky. Tím, že vytvoříme menší třídy, žáci dostanou více individuální péče, více možností se aktivně zapojit při hodinách.

Zřizování malých tříd je třeba brát jako určité privilegium, které si můžeme dovolit, zejména díky dotacím na azylanty a třídami s větším počtem žáků na druhém stupni školy. V případě výpadku těchto dotací by byly nevyhnutelné rozsáhlejší organizační změny. Jde o riziko, se kterým je však nutné počítat.

Je třeba respektovat to, že škola bude činit organizační opatření taková, aby z nich měl prospěch největší počet žáků. To však může znamenat určitá omezení jiné skupiny. Výhradně však z ekonomických důvodů. Snaha bude taková, aby tato skupina byla naopak nejmenší.

S tímto rozhodnutím bude téměř každý souhlasit, pokud není součástí druhé zmíněné skupiny.

Ke spojení tříd na Komenského by pravděpodobně došlo ve 3. ročníku.  Rodičům, kteří mají děti do   1. třídy v požadavcích Na Skálu a současně ve 3. C, můžeme nabídnout možnost umístění na Komenského. Do třetí třídy by se tito žáci přemístili Na Skálu.

4. ročník

Dochází ke sloučení tříd 4. ročníku tak, že žáci současné 3. C (13 dětí) se rozdělí přibližnou polovinou do stávajících tříd 3. A, 3. B na pracovišti Komenského. Na Skále bude pro tento rok chybět 4. ročník. Rozdělení navrhne třídní učitel ve spolupráci s VP, rodiči, žáky.

Komentář:

S touto alternativou byli s předstihem rodiče seznámeni (dřívější reakce nebyla možná z důvodu konkurzu na místo ředitele školy), proběhlo několik následných debat, kde zaznívaly různé názory a argumenty, kterým bylo užitečné naslouchat. Zazněly požadavky na sloučení vyššího ročníku, což má rozumné důvody. Děti jsou o rok starší, připravenější, za rok by se spojovaly apod. Jejich rodičům však nebyla takováto pracovní varianta představena, jednání v obdobné souvislosti proběhlo v roce 2012. Ve 4. C je 19 žáků, tedy o 6 více než ve 3. C. Většina bydlí přímo Na Skále, zatím co z 3. C žije přímo Na Skále 5 rodin. Věkový rozdíl hraje roli, nikoliv však pro rozhodnutí zásadní. 

Spojování tříd.

Kolektivy tříd se budou měnit vždy pouze jednou. Běžné je to nyní v 6. ročníku. Nyní by šlo o 4. ročník, později o 3. ročník. Je to věk, kdy si již děti uvědomují význam slova kolektiv a kolektiv si i začínají vytvářet. Poté by již spolu děti absolvovaly celou školní docházku, pokud by ke změnám nebyly nějaké předem neznámé důvody. Jaká bude situace v dalších letech, se dá těžko předvídat, další ročník je z hlediska narozených přibližně stejně početný. Ve 2. ročníku je nyní 60 dětí, třídy jsou početně vyrovnané, spojování je méně pravděpodobné.

Škola Na Skále

Přes krátkodobý výpadek v plně organizovaném 1. stupni školy, přijímáme taková opatření, aby třídy byly do budoucna naplněny ekonomicky přijatelným počtem žáků.

Příklad: V letošním roce byl u zápisu požadavek Na Skálu 17  - z města převedeno dalších 7 žáků. V současné 1. C jsou rovněž 24 žáci, ve 2. C je 20 dětí.

 

Mgr. Jiří Němec, ředitel školyNapsán: 18.06.2013 13:20 | Přečten: 2174x
© 2021 Základní škola Gutha-Jarkovského - Kostelec nad Orlicí, Všechna práva vyhrazena
Mapa Webu, Prohlášení o přístupnosti

Powered by iSystems.cz