Aktuality | ZŠ Kostelec nad Orlicí | www.zskostelec.cz
Aktuality
Důležité informace

Výchovné poradenství

Kontakty:

Mgr. Hana Stará, tel. 494 323 138 nebo 773 838 415

Konzultační hodiny denně po ústní či telefonické domluvě

 

Metodická a informační činnost:

Kariérové poradenství v oblasti volby povolání

-         pomoc při volbě dalšího vzdělávání – SŠ a SOU

-         spolupráce s Úřadem práce v Rychnově nad Kněžnou

-         informační servis – studijní obory, dny otevřených dveří, školské výstavy

-         spolupráce s PPP – testy studijních předpokladů, prostorové orientace

http://www.infoabsolvent.cz – informace o všech středních školách v ČR, studijní a učební obory, kontakty, požadavky k přijímacím zkouškám aj.

 

Úřad práce RK – informační a poradenské středisko (IPS) poskytuje:

Podrobné informace o SŠ a SOU 

Charakteristiky povolání včetně DVD a videofilmů

Zájmové oblasti volby povolání

Profesní šetření pro volbu povolání – program COMDI

tel: 950 159 231 – Mgr. Naďa Martincová

e-mail:ips@rk.mpsv.cz

 

Pedagogicko- psychologická poradna v RK nabízí:

Testy obecných studijních předpokladů

Osobnostní testy, poradenská činnost

Tel: 494 535 476

Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501

 

Žáci s výukovými a výchovnými problémy

Výchovná poradkyně

-         ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči podává návrhy na vyšetření dětí s výukovými obtížemi do PPP

-         zajišťuje organizaci reedukační péče na škole

-         věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým a rizikovým chováním

-         ve spolupráci s ředitelem školy a sociálním odborem MÚ svolává výchovnou komisi

-         podílí se na zpracování individuálního plánu a další dokumentace pro integrované žáky

 

Péče o nadané a talentované děti

-         ve spolupráci s ostatními vyučujícími vyhledává nadané děti, zajišťuje jejich diagnostiku v PPP

-         zajišťuje vypracování  individuálního vzdělávacího plánu pro tyto žáky

www.nadanedite.eu

info@nadanedite.eu

 

 

 Napsán: 16.09.2011 08:43 | Přečten: 1550x
© 2021 Základní škola Gutha-Jarkovského - Kostelec nad Orlicí, Všechna práva vyhrazena
Mapa Webu, Prohlášení o přístupnosti

Powered by iSystems.cz