Aktuality | ZŠ Kostelec nad Orlicí | www.zskostelec.cz
Aktuality
Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu do 1.třídy

dne 2. února 2011

 

Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí oznamuje rodičům předškoláků, že se zápis do prvních tříd konáve středu dne 2. února 2011 od 14.00 hodin do 17.00 hodin na pracovišti Komenského.

Zápis se týká dětí, které dovrší šestý rok věku do 31. srpna 2011.

Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou s sebou vyplněné dva tiskopisy:

1) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,

popř. předloží u zápisu rodný list dítěte, nebo občanský průkaz, v němž mají dítě zapsané.

Tuto žádost podávají i rodiče, jejichž dítě mělo školní docházku o rok odloženou.

2) Souhlas s evidováním osobních údajů.

Oba tiskopisy si lze předem vyzvednout v kanceláři ZŠ na Palackého náměstí nebo pracovišti Komenského, v mateřských školách, popř. stáhnout z webových stránek ZŠ.

O přijetí a zařazení dítěte do 1. třídy budou rodiče vyrozuměni ředitelem školy po skončení správního řízení.

 

O odkladu školní docházky

rozhoduje podle §37 odst.1 školského zákona ředitel ZŠ na základě písemné žádosti zákonného zástupce (rodiče) podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Je třeba doložit doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny), nebo odborného lékaře (neurologa, kardiologa, alergologa apod., popř. dětského lékaře).

 

Děti mladší

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2011 do konce června 2012, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2011/2012, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Důležité upozornění:

V případě, že se rodič nemůže s dítětem v daný termín dostavit k zápisu,

je nutné se předem omluvit a domluvit si termín náhradní (tel. 494 323 442) .

Náhradní termín zápisu je 14.2.2011 od 14.00 hod. na pracoviště Komenského.

 

ředitelství ZŠ Gutha-Jarkovského

Kostelec nad OrlicíNapsán: 20.06.2011 08:02 | Přečten: 2201x
© 2021 Základní škola Gutha-Jarkovského - Kostelec nad Orlicí, Všechna práva vyhrazena
Mapa Webu, Prohlášení o přístupnosti

Powered by iSystems.cz