Aktuality | ZŠ Kostelec nad Orlicí | www.zskostelec.cz
Aktuality
Jak se žilo v pravěku

Projekt EUF 2009 – 16

Moderní výuka českého jazyka-prostředek plnohodnotného prožití volnočasových aktivit žadatelů o mezinárodní ochranu.

euf

Jak se žilo v pravěku

Pátek 8. 10.2010 se stal pro žáky 6.A dnem, kdy se mohli vrátit do dob našich předků - dávno před náš letopočet. Vydali se na exkurzi do Všestar, konkrétně do Centra experimentální archeologie.

Cesta vlakem proběhla bez problémů a Všestary uvítaly \"šesťáky\" krásným - i když trochu chladným ránem.

První část návštěvy jsme strávili v učebně CEA. Zde nám naše lektorka přiblížila mnohé skutečnosti, které chlapci i děvčata mohou využít nejen v hodinách dějepisu. Zjistili, jak lidé v pravěku zacházeli s některými nástroji z kamene, dřeva, kovu - mědi, bronzu, železa. Na připraveném videozáznamu zhlédli výrobu hliněných nádob, přípravu mouky, tavbu kovů. Viděli, jak se staví kůlový dům, poznali, co je rondel a proč byl pro pravěké lidi důležitý hliník - jáma na hlínu. Na stěnách učebny a ve vitrínách si děti prohlédly repliky mnohých pravěkých nástrojů.

Druhá část exkurze probíhala ve skanzenu CEA. Zde se přešlo od teorie k praxi. Na to už mnozí čekali. Konečně si mohli vyzkoušet, jak se drtí mouka na kaše nebo placky. Ostřili pazourek či obsidián na nástroje. Dřevěnými háky kypřili půdu na políčku a asi nejvíce se jim líbilo \"bobrování\" neboli tesání kamennou sekerou ve stylu bobra. Prohlédli jsme si různé typy pravěkých staveb - kůlový dům, polozemnici, rondel, hliník, studnu, pohřebiště, chlebovou, hrnčířskou i železářskou pec.

Mnohé aktivity děti zaujaly natolik, že některé by se hned do pravěku chtěly alespoň na čas vrátit.

Exkurze do CEA ve Všestarech splnila svůj hlavní cíl - ukázat, ne příliš lehký život našich předků na mnoha příkladech, ale nejen to. Zjistily, co je experimentální archeologie, a v čem spočívá smysl práce lidí, kteří se jí zabývají.

Eva Voborníková

projekt-praveka-vesnice-6a-10-001.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-002.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-003.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-004.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-005.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-006.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-007.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-008.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-009.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-010.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-011.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-012.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-013.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-014.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-015.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-016.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-017.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-018.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-019.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-020.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-021.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-022.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-023.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-024.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-025.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-026.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-027.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-028.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-029.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-030.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-031.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-032.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-033.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-034.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-035.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-036.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-037.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-038.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-039.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-040.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-041.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-042.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-043.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-044.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-045.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-046.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-047.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-048.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-049.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-050.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-051.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-052.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-053.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-054.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-055.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-056.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-057.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-058.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-059.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-060.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-061.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-062.jpgprojekt-praveka-vesnice-6a-10-063.jpg

Napsán: 16.06.2011 16:20 | Přečten: 1218x | Počet fotografií: 63
© 2020 Základní škola Gutha-Jarkovského - Kostelec nad Orlicí, Všechna práva vyhrazena
Mapa Webu, Prohlášení o přístupnosti

Powered by iSystems.cz