Aktuality | ZŠ Kostelec nad Orlicí | www.zskostelec.cz
Aktuality
Kutná Hora

Projekt EUF 2009 – 16

Moderní výuka českého jazyka-prostředek plnohodnotného prožití volnočasových aktivit žadatelů o mezinárodní ochranu.

euf

Středověká Kutná Hora – část exkurze

 

 - Žáci 7. tříd (včetně Tiny Madenové) se na exkurzi připravovali ještě před výjezdem na místo. V hodinách dějepisu zhlédli v rámci právě probíraného učiva o gotice prezentaci zaměřenou na gotické památky města Kutná Hora.

V hodině slohu se stručně seznámili s historií Kutné Hory, když procvičovali výtah.

Žáky z pobytového střediska jsem seznámila stručně s dějinami během krátké společné schůzky, kdy si prohlédli propagační materiály stažené z internetu, zakoupené na památku či získané z informačního střediska v KH.

 

Exkurze se uskutečnila 20.dubna 2010 za pěkného počasí. Autobusovou dopravu zajistil pan Petráček. Určení žáci 7. tříd si připravili průvodcovský komentář k jednotlivým zastávkám.

Jako první děti navštívily chrám sv. Barbory. Zde vyplňovaly pracovní listy, jejichž úkoly byly zaměřené na pozorovací schopnosti. Protože nebylo nutné studovat odborné komentáře, zapojili se i oba chlapci z pobytového střediska, kteří češtinu ovládají po několika měsících velmi omezeně. Výhodou bylo, že si u pokladny půjčili informační materiál v arabštině, který se zaujetím pročetli.

V muzeu Hrádek jsme měli zamluvené exkurze do dolu Jiří. Po výkladu o dějinách těžby stříbra si děti oblékly perkytle a vybaveny svítilnami se vydaly na prohlídkovou trasu do středověkého dolu. Tato část se jim velice líbila.

I pro tuto část exkurze měly připravené pracovní listy, které jsou ke stažení na internetu. Protože v nich je dost odborných termínů a celkově jsou úkoly složitější, nemusely je děti z pobytového střediska odevzdávat.

Cestou po městě jsme si prohlédli Vlašský dvůr, kamenný dům a historickou kašnu, objekty díky nimž je zapsána Kutná Hora na seznamu památek Unesco.

Neopomněli jsme zastavit v Sedleci, abychom navštívili ojedinělou, unikátní a poměrně známou kostnici.


- Pro svou ojedinělost a oceňovanou architektonickou hodnotu jsme se na zpáteční cestě stavili ve Svatém Jakubu, kde stojí románský kostelík. Děti tak mohly porovnat vývoj ve stavebních slozích od raného středověku k rozvitému.


Osobně hodnotím exkurzi za velice vydařenou a přínosnou.

Obohatila všechny žáky nejen o poznatky z historie, ale poukázala na vyspělost, krásu a kulturu naší země, jejichž kořeny sahají až do období středověku.

 

Středověká Kutná Hora – pracovní část -výstup

V hodinách informatiky žáci 7. tříd vytvořili z vlastní fotodokumentace pexesa.

V hodinách výtvarné výchovy vyráběli „stříbrné mince“ a vytvářeli návrhy malovaných gotických oken.

Děti z pobytového střediska vyrobily z fotografií historických památek Kutné Hory puzle.

Práce všech budou využity k vystavení v integračním centru ZŠ.

V červnovém čísle Zpravodaje města bude uveřejněna básnička, která rekapituluje obsah výletu do Kutné Hory.

 

Mgr. Hana Stará

projekt-kutna-hora-10-001.jpgprojekt-kutna-hora-10-002-1.jpgprojekt-kutna-hora-10-003.jpgprojekt-kutna-hora-10-004.jpgprojekt-kutna-hora-10-005.jpgprojekt-kutna-hora-10-006.jpgprojekt-kutna-hora-10-007.jpgprojekt-kutna-hora-10-008.jpgprojekt-kutna-hora-10-009.jpgprojekt-kutna-hora-10-010.jpgprojekt-kutna-hora-10-011.jpgprojekt-kutna-hora-10-012.jpgprojekt-kutna-hora-10-014.jpgprojekt-kutna-hora-10-015.jpgprojekt-kutna-hora-10-016.jpgprojekt-kutna-hora-10-017.jpgprojekt-kutna-hora-10-018.jpgprojekt-kutna-hora-10-019.jpgprojekt-kutna-hora-10-020.jpgprojekt-kutna-hora-10-021.jpgprojekt-kutna-hora-10-022.jpgprojekt-kutna-hora-10-023.jpgprojekt-kutna-hora-10-024.jpgprojekt-kutna-hora-10-025.jpgprojekt-kutna-hora-10-026.jpgprojekt-kutna-hora-10-027.jpgprojekt-kutna-hora-10-028.jpgprojekt-kutna-hora-10-030.jpgprojekt-kutna-hora-10-031.jpgprojekt-kutna-hora-10-032.jpgprojekt-kutna-hora-10-033.jpgprojekt-kutna-hora-10-034.jpgprojekt-kutna-hora-10-035.jpgprojekt-kutna-hora-10-036.jpgprojekt-kutna-hora-10-037.jpgprojekt-kutna-hora-10-038.jpgprojekt-kutna-hora-10-039.jpgprojekt-kutna-hora-10-040.jpgprojekt-kutna-hora-10-041.jpgprojekt-kutna-hora-10-043.jpg

Napsán: 15.06.2011 22:14 | Přečten: 1220x | Počet fotografií: 40
© 2020 Základní škola Gutha-Jarkovského - Kostelec nad Orlicí, Všechna práva vyhrazena
Mapa Webu, Prohlášení o přístupnosti

Powered by iSystems.cz