Hledat
Aktuality | ZŠ Kostelec nad Orlicí | www.zskostelec.cz
Aktuality
Projekt Azyl 2006

Spolupráce ZŠ a Pobytového zařízení v Kostelci nad Orlicí

Vedení Základní školy v Kostelci nad Orlicí předložilo koncem loňského školního roku MŠMT v Praze k posouzení projekt „ Podpora začleňování dětí uprchlíků do života naší společnosti“. Po jeho schválení a přidělení příslušné dotace se během letních prázdnin rozběhly přípravné práce zainteresovaných členů učitelského sboru.

Tento projekt byl schválen a podpořen dotací z Evropských sociálních fondů ( ESF)

Na začátku školního roku 2006/2007 začal projekt nabývat konkrétní podoby. Cílem je aktivně zapojit děti azylantů do činnosti naší školy, seznámit je se životem v naší zemi.

A jakých oblastí se týká?

a / matematika – p. ředitel Hynek Martinek a pí uč. Marie Petelíková zpracovávají metodický materiál pro výuku matematiky dětí z PZ v 6.-9. ročníku ZŠ

b/ výtvarná výchova – pí uč. Věra Žižková vede výtvarnou dílnu zaměřenou na textilní tvorbu. Mladší děti malují své návrhy na textil a starší děti na hedvábí


c/ volba povolání – pí uč. Soňa Luňáčková se ve spolupráci s PZ zaměřila na možnosti zapojení azylantů a jejich dětí do pracovního procesu v naší zemi

d/ hudební a taneční výchova – pí uč. Soňa Luňáčková nacvičuje s dětmi z PZ hudebně-taneční program, který by měl přispět k prolínání a vzájemnému poznávání odlišných kultur.

 

Cílem práce pí uč. Žižkové a Luňáčkové budou výstava prací dětí azylantů ve škole, na Městském úřadě v Kostelci nad Orlicí a v PZ a kulturní program „Letem světem“, v němž by měly vystoupit společně naše děti i děti azylantů.

e/ poznání ČR – pí uč. Eva Voborníková zpracovává metodický materiál zaměřený na seznámení dětí ale i dospělých obyvatel PZ s naší zemí. Součástí práce jsou i pracovní listy, v nichž je možné ověřit si své nově nabyté vědomosti.

f/ počítačové zpracování a mediální zastřešení celého projektu má na starost p. uč. Jiří Němec.

Práce na dotažení celého projektu do zdárného konce jsou v plném proudu a my doufáme, že všechny tyto aktivity mohou zejména dětem z PZ usnadnit a zpříjemnit život v pro ně nové zemi.

PaedDr. Eva Voborníková

projekt061.jpgprojekt062.jpgprojekt063.jpgprojekt064.jpg

Napsán: 31.05.2011 17:50 | Přečten: 2102x | Počet fotografií: 4
© 2011 zskostelec.cz | Všechna práva vyhrazena | Mapa Webu
Redakční systém: CMS-iSystems.cz ver. 3.01
Powered by iSystems.cz