Aktuálně

 

Ředitelské volno

 

Uzávěra ulice Erbenova 

 

Informace ředitele o způsobu hodnocení vzdělávání žáků

za druhé pololetí školního roku 2019 - 2020.

 

Od 8. června 2020 je možná přítomnost žáků 2. stupně ve škole.

Stáhněte si následující dokumenty:

Informace ředitele školy

Formulář čestného prohlášení

 

Žáci přijatí do 1. tříd pro školní rok 2020 - 2021

 

 

Od 11. května 2020 je možná dobrovolná účast žáků

9. ročníků ve škole.

Výuka bude zaměřena na přípravu k přijímacímu řízení na SŠ.

 

Stáhněte si následující materiály:

Informace ředitele školy

 

Dokument MŠMT - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Formulář čestného prohlášení

 

 

Organizace školního roku 2021 - 2022

 

Organizace školního roku 2020 - 2021

 

Školní jídelna - informace ke stravování

 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším

odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Učení doma

 

Komunikace školy, pedagogů a žáků probíhá dle pokynů, se kterými byli

rodiče i žáci seznámeni prostřednisctvím aplikace Bakaláři - Komens, dále

pak podle individuálních pokynů pedagogů.

V případě jakýchkoli nejasností volejte na telefonní čísla nebo pište

na e-mailové adresy uvedené v sekci "Zaměstnanci".

 

Rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při

péči o dítě. Pozor! Potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli

lékař. Více informací naleznete v přiloženém odkazu, rovněž přikládáme PDF 

na webu MPSV uvedená.

https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne?

fbclid=IwAR13TFuqn_E8reFXMgb46p-

QYjOHG_MQq1Mi5aQcbKtlOydxYtjTx5xkUIU

 

Karanténa a ošetřovné

 

Formulář žádosti

  

 


aktualita

aktualita
esf

esf

PROJEKT KHK

PROJEKT KHK


PROJEKT KHK

b-p-v

PROJEKT KHK
© 2020 Základní škola Gutha-Jarkovského - Kostelec nad Orlicí, Všechna práva vyhrazena
Mapa Webu, Prohlášení o přístupnosti

Powered by iSystems.cz